X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

После заменены неисправного фискального блока РРО контрольную ленту восстанавливать не нужно

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 12.12.2017 г. № 2961/6/99-99-14-05-01-15/ІПК разъясняет, что в случае если центром сервисного обслуживания при гарантийном (послегарантийном) ремонте заменили неисправный фискальный блок, в нем восстанавливается информация из ежемесячных отчетов РРО за последних три года.

Требования относительно восстановления субъектом хозяйствования или центром сервисного обслуживания электронной контрольной ленты в РРО или ее распечатки на бумажном носителе действующим законодательством не предусмотрены.

Ответственность за невосстановление электронной контрольной ленты ст. 17 Закона о РРО не предусмотрена.

Кроме того, сообщается, что в базах данных ГФС есть информация о копиях расчетных документов, а также копиях фискальных отчетных чеков, последовательно сформированных РРО, созданных в электронной форме таким регистратором, которые хранятся на носителе контрольной ленты в форме пакетов данных.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.12.2017 р. № 2961/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ [...] від [...] (вх. ДФС N [...] від [...]) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до звернення ТОВ [...] здійснює діяльність з застосуванням реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО).

Статтею 3 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані друкувати або створювати в електронній формі на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років.

Суб'єкти господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти), повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модемів, які до них приєднані.

Пунктами 32 та 33 постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 N 601 "Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій" визначено, що у разі встановлення під час гарантійного (післягарантійного) ремонту несправності фіскального блока центр сервісного обслуговування складає акт про це у двох примірниках, які скріплюються підписом і печаткою керівника центру. Один примірник акта залишається в центрі сервісного обслуговування, другий - передається до територіального органу ДФС, де проводиться реєстрація зазначеного реєстратора.

Несправний фіскальний блок РРО підлягає заміні на новий, опломбований виробником. При цьому у новому фіскальному блоку відновлюється інформація із щомісячних звітів РРО за останніх три роки.

Отже, у разі якщо центром сервісного обслуговування при гарантійному (післягарантійному) ремонті було замінено несправний фіскальний блок, у ньому відновлюється інформація із щомісячних звітів РРО за останніх три роки. Вимоги щодо відновлення суб'єктом господарювання або центром сервісного обслуговування електронної контрольної стрічки у РРО або її роздрукування на паперовому носії чинним законодавством не передбачено.

Враховуючи зазначене, відповідальності за не відновлення електронної контрольної стрічки відповідно до ст. 17 Закону N 265 не передбачено. Окрім того, повідомляємо, що у базах банних ДФС наявна інформація про копії розрахункових документів, а також копії фіскальних звітних чеків, послідовно сформованих РРО, що створені в електронній формі таким реєстратором, які зберігаються на носії контрольної стрічки у формі пакетів даних.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация