X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Об отчетном периоде, в котором поставщик отражает в налоговой отчетности по НДС расчет корректировки к налоговой накладной

ГФС в письме от 27.10.2015 г. № 22541/6/99-99-19-03-02-15 разъясняет, что в случае уменьшения суммы компенсации стоимости товаров/услуг налоговые обязательства поставщика (продавца) и налоговый кредит получателя (покупателя) подлежат корректировке на основании составленного и зарегистрированного в ЕРНН расчета корректировки.

Поскольку расчет корректировки составлен в одном налоговом периоде, а зарегистрирован в другом (в пределах установленного 15-дневного срока), то на основании такого расчета корректировки поставщик уменьшает налоговые обязательства в налоговой отчетности, которая представляется по результатам отчетного периода, в котором составлен такой расчет корректировки.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 27.10.2015 р. № 22541/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо термінів включення розрахунків коригування до податкових накладних до складу податкових зобов'язань та податкового кредиту та повідомляє.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

  • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
  • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРПН отримувачем.

Враховуючи викладене, у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг податкові зобов'язання постачальника (продавця) та податковий кредит отримувача (покупця) підлягають коригуванню на підставі складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування. Оскільки розрахунок коригування складений в одному податковому періоді, а зареєстрований в іншому (у межах встановленого пунктом 201.10 статті 201 ПКУ 15-денного терміну), то на підставі такого розрахунку коригування постачальник зменшує податкові зобов'язання у податковій звітності, яка подається за результатами звітного періоду, в якому складено такий розрахунок коригування.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter