X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Применение Списков № 1 и № 2 для целей получения права на льготную пенсию

Минсоцполитики в письме от 24.11.2017 г. № 22862/0/2-7/28 сообщает, что 1 января 2018 года вступает в силу постановление КМУ от 04.07.2017 г. № 479 "О внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях" (далее - Постановление № 479).

В частности, эти изменения касаются работников, занятых ремонтом оборудования в условиях действующего производства

Порядок применения указанных Списков № 1 и № 2 регулируется приказом Минсоцполитики от 18.11.2005 г. № 383.

Если позициями списков предусмотрены работники, занятые в определенном производстве без указания наименования профессий (должностей), как в данном случае, то такие позиции распространяются на всех работников независимо от наименования их профессии (должности), в том числе на  руководителей, специалистов, мастеров.

В стаж работы работников, профессии (должности) которых включены в Списки № 1 и № 2 согласно Постановлению № 479 и которые продолжают работать по этим профессиям (должностям) после вступления в силу данного постановления (т.е. после 01.01.2018 г.), засчитывается весь период их работы по соответствующим профессиям (спискам) при условии подтверждения права по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

При этом если такими работниками по результатам аттестации рабочих мест, 5-летний срок проведения которой не истек, подтверждено право на соответствующую льготную пенсию и условия труда за это время существенным образом не менялись, проводить внеочередную аттестацию рабочих мест не нужно.

Согласно п. 10 Порядка, утвержденного приказом Минсоцполитики от 18.11.2005 г. № 383, для подтверждения стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда необходимо предоставить трудовую книжку с оформленными в установленном порядке записями о занимаемой должности и периоде выполняемой работы, а также выписку из приказа по предприятию о проведении аттестации рабочих мест.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.11.2017 р. № 22862/0/2-7/28

Міністерство соціальної політики розглянуло звернення Федерації професійних спілок України від 20.10.2017 № 06/01-16/1080 щодо застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (далі – списки № 1 і № 2), і повідомляє.

З 1 січня 2018 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 p. № 461" № 479).

Внесені зміни стосуються, зокрема працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва. Так, розділи I "Гірничі роботи", II "Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин", III "Чорна металургія", IV "Виробництво коксопродуктів", VII "Виробництво кольорових металів", VIII "Хімічне виробництво", X "Перероблення нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю" Списку № 1 доповнено позицією: "Працівники ремонтних служб, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва".

Такою ж позицією доповнено і розділи Списку № 2, а саме: I "Гірничі роботи", II "Підготовка руд, збагачення, окускування (агломерація, брикетування, огрудкування), випалювання руд і нерудних копалин", III "Чорна металургія", IV "Виробництво коксопродуктів. Вуглепідготовка", V "Виробництво вогнетривів", VI "Виробництво метизів", VII "Виробництво генераторного газу і одержання газів у процесі металургійного виробництва", VIII "Виробництво кольорових металів", X "Хімічне виробництво", та підрозділ 1 "Ливарне виробництво" розділу XIV "Оброблення металу".

Якщо позиціями списків № 1 і № 2 передбачені працівники, зайняті в певному виробництві без зазначення найменування професій (посад), як в даному випадку, такі позиції поширюються на всіх працівників незалежно від найменування їх професій (посад), у тому числі керівників, фахівців, майстрів.

Порядок, що регулює застосування списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до підпунктів "а", "б" статті 13 та статті 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення"', затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за № 1451/11731 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 3 Порядку при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.92 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92.

Отже, до стажу роботи працівників, професії (посади) яких включено до списків № 1 і № 2 згідно з постановою № 479, і які продовжать працювати за цими професіями (посадами) після набрання чинності цією постановою (01.01.2018), зараховується весь період їх роботи за відповідними професіями (посадами) за умови підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

При цьому, якщо таким працівникам за результатами атестації робочих місць, 5-річний термін якої не минув, підтверджено право на відповідну пільгову пенсію і умови праці за цей час докорінно не змінювались, проводити позачергову атестацію відповідних робочих місць за умовами праці не потрібно.

Згідно з пунктом 10 Порядку для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та у разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 № 637.

Отже, періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство (установа) або його правонаступник з урахуванням вимог законодавства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Перший заступник Міністра О. Крентовська

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация