X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Регистрация книги учета доходов плательщика единого налога

Книга учета доходов ведется по выбору плательщика в бумажном или в электронном виде. Если плательщик выбирает ведение книги в бумажном виде:

  • он обязан представить в орган ГФС по основному месту учета экземпляр книги, на титульном листе которой указываются: фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, налоговый адрес;
  • прошнурованная, пронумерованная книга бесплатно регистрируется в органе ГФС, в частности удостоверяется подписью руководителя или заместителя руководителя и скрепляется печатью.

Согласно информационной карточке административной услуги № 17-01 "Регистрация книги учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога" книга представляется лично плательщиком или уполномоченным лицом в орган ГФС по основному месту учета.

Срок предоставления административной услуги составляет 1 рабочий день. При этом единственный способ получения результата административной услуги заключается в том, что книга выдается непосредственно в органе ГФС налогоплательщику или уполномоченному на это лицу.

Направление налогоплательщику средствами почтовой связи зарегистрированной книги не предусмотрено (индивидуальная налоговая консультация ГУ ГФС в Волынской области от 11.12.2017 г. № 2923/ІПК/03-20-13-09-06).

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Волинській області від 11.12.2017 р. № 2923/ІПК/03-20-13-09-06

Головне управління ДФС у Волинській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), розглянуло звернення... з питань практичного застосування норм законодавства про порядок та спосіб подання документів для реєстрації книги обліку доходів платника єдиного податку та з урахуванням фактичних обставин в межах компетенції повідомляє.

Частиною другою ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Абзацом другим пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ встановлено, що форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі – Наказ № 579) затверджено Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість (далі – Порядок).

Згідно з п. 2 Порядку, книга обліку доходів (далі – Книга обліку) ведеться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді.

Відповідно до п. 3 Порядку у разі обрання платником податку ведення Книги обліку в паперовому вигляді:

1) платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги обліку, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;

2) Книга обліку прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою.

Відповідно до ст. 8 Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI "Про адміністративні послуги", з метою забезпечення платників податків повною та достовірною інформацією про адміністративні послуги, наказом Державної фіскальної служби України від 13.01.2015 № 7 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг", зі змінами та доповненнями, затверджено Інформаційну картку адміністративної послуги № 17-01 "Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку".

Інформаційною карткою адміністративної послуги № 17-01 "Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку" встановлено, що надання цієї адміністративної послуги регламентується ПКУ та Наказом № 579 (розділ II).

Розділом III "Умови отримання адміністративної послуги" Інформаційної картки адміністративної послуги № 17-01 "Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку" визначено порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, згідно з яким Книга подається особисто платником податку або уповноваженою особою до контролюючого органу за основним місцем обліку. Строк надання адміністративної послуги складає 1 робочий день. При цьому єдиний спосіб отримання результату адміністративної послуги полягає в тому, що Книга обліку видається безпосередньо в контролюючому органі платнику податків або уповноваженій на це особі.

Таким чином, надання адміністративної послуги "Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку" базується на принципах оперативності, своєчасності та раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

Інформаційні картки адміністративних послуг, зразки документів та інша інформація Центру обслуговування платників Нововолинського відділення Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області розміщена в розділі "Адміністративні послуги" субсайту ГУ ДФС у Волинській області офіційного веб-порталу ДФС та доступна за посиланням (http://vl.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/124537.html).

Отже, вищенаведеними нормативними документами встановлено чіткий алгоритм взаємодії контролюючих органів та платників податків при наданні адміністративної послуги "Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку". При цьому направлення платнику податків засобами поштового зв'язку зареєстрованої Книги обліку не передбачено.

Згідно з п. 52.2. ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация