X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Потребители (кроме бытовых и малых небытовых), поставки которым осуществлялись по регулируемому тарифу, должны до 11 декабря 2018 года выбрать поставщика электроэнергии и заключить с ним договор

В письме от 17.10.2017 г. № 10835/13.1/7-17 НКРЭКУ разъясняет, что на рынке электрической энергии поставки электрической энергии осуществляют электропоставщики, которым устанавливаются цены (тарифы) на их услуги (поставщики по регулируемому тарифу, далее - ПРТ) и электропоставщики, осуществляющие поставки по свободным ценам (поставщики по нерегулируемому тарифу, далее - ПНТ).

Поставщики по нерегулируемому тарифу имеют право осуществлять поставки электрической энергии небытовым потребителям на всей территории Украины.

В отличие от таких поставщиков, поставщики по регулируемому тарифу осуществляют также деятельность по распределению электрической энергии (передача местными (локальными) электрическими сетями), относящейся к сфере природных монополий, поэтому деятельность по поставке электроэнергии в соответствии с регулируемым тарифом поставщики осуществляют на закрепленной территории в пределах местных (локальных) электросетей и электросетей потребителей, получающих электропитание от их сетей.

13 апреля 2017 года был принят Закон Украины от 13.04.2017 г. № 2019-VIII "О рынке электрической энергии", который вступил в силу (кроме некоторых положений) 11 июня 2017 года.

Согласно этому закону через 18 месяцев со дня вступления его в силу произойдет разделение видов деятельности по распределению и поставке электрической энергии в существующих вертикально-интегрированных энергоснабжающих компаниях. То есть один и тот же субъект хозяйствования не будет иметь права одновременно осуществлять деятельность по распределению и поставке электрической энергии.

Так, распределение электроэнергии будут осуществлять операторы систем распределения (субъекты природных монополий), а поставку электроэнергии потребителям -отдельные от операторов систем распределения юридические лица - электропоставщики, выбранные потребителями.

То есть услуги по поставке и распределению электроэнергии будут предоставляться отдельными субъектами хозяйствования.

Поскольку операторы систем распределения не будут иметь права осуществлять поставки электрической энергии через 18 месяцев со дня вступления в силу вышеуказанного закона, то лицензии на поставку электроэнергии по регулируемому тарифу на закрепленной территории будут аннулированы.

Поэтому потребители (кроме бытовых и малых небытовых), которым на день вступления в силу закона поставка осуществлялась по регулируемому тарифу, должны до 11 декабря 2018 года выбрать электропоставщика и заключить с ним договор о поставке электроэнергии.

Больше новостей
Текст документа

Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.10.2017 р. № 10835/13.1/7-17

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглянула лист Мінекономрозвитку України від 21.07.2017 № 3304-06/25188-03 щодо надання роз'яснень у зв'язку із набранням чинності Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі – Закон) та, в межах компетенції, повідомляє.

Згідно з чинним законодавством на ринку електричної енергії постачання електричної енергії здійснюють електропостачальники, яким встановлюються ціни (тарифи) на їх послуги (постачальники за регульованим тарифом, далі – ПРТ) та електропостачальники, які здійснюють постачання за вільними цінами (постачальники за нерегульованим тарифом, далі – ПНТ).

ПНТ мають право здійснювати постачання електричної енергії непобутовим споживачам на всій території України.

На відміну від ПНТ, ПРТ провадять також діяльність з розподілу електричної енергії (передачу місцевими (локальними) електричними мережами), що відноситься до сфери природних монополій, тому діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ПРТ здійснюють на закріпленій території, у межах своїх місцевих (локальних) електричних мереж та електричних мереж споживачів, які живляться від їх мереж.

Відповідно до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (далі – Правила), які поширюються на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення), споживач має право на вибір постачальника електричної енергії (ПРТ або ПНТ) для отримання послуг з постачання електричної енергії. Зокрема, пунктами 5.8 – 5.13 Правил визначені умови зміни електропостачальника споживачем.

13 квітня 2017 року було прийнято Закон України "Про ринок електричної енергії", який набрав чинності (окрім деяких положень) 11 червня 2017 року.

Відповідно до Закону через 18 (вісімнадцять) місяців з дня набрання ним чинності відбудеться відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних компаніях. Тобто, один і той самий суб'єкт господарювання не матиме права одночасно здійснювати діяльність з розподілу та постачання електричної енергії. Так, розподіл електричної енергії будуть здійснювати оператори систем розподілу (суб'єкти природних монополій), а постачання електричної енергії споживачам – окремі від операторів систем розподілу юридичні особи – електропостачальники, які будуть обиратися споживачами. Тобто послуги з постачання та розподілу електричної енергії будуть надаватися окремими суб'єктами господарювання.

Побутові та малі непобутові споживачі також матимуть право на отримання універсальних послуг.

Оскільки оператори систем розподілу не матимуть права здійснювати постачання електричної енергії через 18 (вісімнадцять) місяців з дня набрання чинності Законом, ліцензії на постачання за регульованим тарифом на закріпленій території будуть анульовані.

Тому споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Законом постачання здійснював ПРТ, повинні до 11 грудня 2018 року обрати електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електричної енергії.

Якщо споживач не обере електропостачальника, постачання електричної енергії йому впродовж не більше 90 днів буде атоматично здійснювати постачальник "останньої надії", визначений на відповідній території.

Енергопостачальні компанії (які є вертикально-інтегрованими суб'єктами господарювання) повинні заздалегідь забезпечити інформування споживачів про здійснення заходів з відокремлення, зокрема, щодо умов постачання електричної енергії під час та після відокремлення, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті ПРТ та на платіжних документах, виписаних споживачам.

Побутовим та малим непобутовим споживачам постачання буде здійснювати постачальник універсальних послуг або обраний ними електропостачальник.

Таким чином, НКРЕКП вважає за доцільне звернути увагу замовників товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб держави, що діяльність з постачання електричної енергії не належить до сфери природних монополій, а із впровадженням Закону буде юридично відокремлена від діяльності з розподілу електричної енергії.

З 1 липня 2019 наберуть чинності положення Закону, які додатково розширять можливості споживачів щодо вибору способу закупівлі електричної енергії. Відповідно до Закону в новій моделі ринку (яка має бути впроваджена з 1 липня 2019 року) споживачі матимуть право (крім купівлі електроенергії у електропостачальника за договором про постачання електричної енергії за вільними цінами, з правом вільного вибору та зміни електропостачальника) також купувати електричну енергію:

1) за двосторонніми договорами з правом вільного вибору контрагентів та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін;

2) на організованих сегментах ринку (зокрема, ринок "на добу наперед") за договорами купівлі-продажу з центральним контрагентом (оператором ринку) на умовах, що є однаковими для всіх учасників ринку "на добу наперед", та за ціною, сформованою за результатами проведених торгів.

Наразі, з метою впровадження Закону здійснюється розробка низки нормативно-правових актів, якими будуть врегульовані процеси та процедури щодо роботи ринку та взаємовідносин між учасниками ринку, у тому числі і в частині зміни електропостачальника. Актуальна інформація щодо стану підготовки та прийняття нових нормативних актів на виконання Закону оприлюднюється на веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/).

Проте до набрання чинності новими нормативно-правовими актами взаємовідносини між споживачем та електропостачальником регулюються чинними Правилами.

Член НКРЕКП Б. Циганенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация