X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Отменена ключей ЭЦП не является аргументом для отмены штрафа за несвоевременную регистрацию налоговых накладных

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 29.12.2017 г. № 3220/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что согласно п. 1201.1 НКУ, нарушение плательщиками НДС предельного срока, предусмотренного ст. 201 НКУ, для регистрации в ЕРНН налоговой накладной (расчета корректировки) влечет за собой наложение штрафа в размерах, установленных в указанном пункте НКУ на плательщика НДС, на которого в соответствии с требованиями ст. 192 и ст. 201 НКУ возложена обязанность относительно регистрации.

Исключение составляют налоговые накладные, которые не предоставляются получателю (покупателю), а также составленные на поставки товаров (услуг) по операциям, освобожденным от налогообложения или облагаемым по нулевой ставке.

При этом нормами НКУ не предусмотрены какие-либо исключения для отдельных налогоплательщиков, в т.ч. и в случае отмены ключей ЭЦП по заявлению налогоплательщика в связи с несанкционированным доступом к таким ключам со стороны сторонних лиц, при применении контролирующим органом штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки в ЕРНН.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.12.2017 р. № 3220/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку застосування штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (далі – ПКУ).

Одним із головних принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України, є рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 розділу I ПКУ).

Порядок та умови застосування контролюючим органом штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН визначено статтею 1201 розділу II ПКУ.

Відповідно до пункту 1201.1 статті 1201 розділу II ПКУ порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого статтею 201 розділу V ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу у розмірах, встановлених у вказаному пункті ПКУ.

При цьому нормами ПКУ не передбачено будь-яких виключень для окремих платників податку при застосуванні контролюючим органом штрафних санкцій за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН, у тому числі і у випадку виникнення у платника податку ситуації із скасуванням ключів електронних цифрових підписів за заявою платника податку у зв'язку із несанкціонованим доступом до таких ключів з боку сторонніх осіб.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация