X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Ошибочные налоговые накладные не отражаются в налоговой отчетности по НДС

В индивидуальной налоговой консультации от 05.12.2017 г. № 2826/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС отмечает, что согласно нормам действующего законодательства плательщики обязаны самостоятельно декларировать свои налоговые обязательства и определять сущность и соответствие осуществляемых ими операций тем, которые перечислены в НКУ. Налогоплательщикам запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, которые определены абз. 1 п. 44.1 ст. 44 НКУ.

В налоговой декларации по НДС отражаются данные, указанные в составленной на основании первичных документов налоговой накладной. При этом объемы поставки товаров/услуг и сумма НДС, указанные в налоговой накладной, составленной по операциям, которые фактически не осуществлялась (то есть признана ошибочно составленной), и расчеты корректировки к такой налоговой накладной, не подлежат отражению в налоговой отчетности по НДС и/или в уточняющем расчете налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок.

Отметим, что расчет корректировки, упомянутый в консультации необходимо составить в случае, если неправильная (вторая) налоговая накладная зарегистрирована в ЕРНН. В таком случае регистрация расчета корректировки обнулит лишнюю налоговую накладную и поможет восстановить регистрационную сумму в СЭА.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 05.12.2017 р. № 2826/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку формування і впливу показника ( ∑Перевищ) у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – Система) на обрахунок суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних (∑Накл) (далі – реєстраційна сума), та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21).

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий пункту 1 розділу III Порядку № 21).

Дані, наведені у податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу III Порядку № 21).

Отже, у податковій декларації з ПДВ зазначаються дані, вказані у складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані у податковій накладній, складеній за операцією, яка фактично не здійснювалася (тобто визнана такою, що помилково складена), і розрахунку коригування до такої податкової накладної, не підлягають відображенню у податковій звітності з ПДВ (податковій декларації з ПДВ та/або в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок)).

Основні принципи функціонування Системи визначено статтею 2001 розділу V ПКУ і пунктами 33, 34 і 341 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (далі – Порядок № 569).

Починаючи із дати запровадження Системи на постійній основі, а саме з 01.07.2015, реєстрація в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних здійснюється виключно у межах реєстраційної суми, яка обчислюється за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ та пунктом 9 Порядку № 569.

Згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ та пунктом 9 Порядку № 569 одним із складових показників зазначеної формули є показник (∑Перевищ).

Показник (∑Перевищ) відображає загальну суму перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, яка визначається як різниця між:

  • сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів/послуг та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно зі статтею 192 розділу V ПКУ, що задекларовані платником у податкових деклараціях з ПДВ (з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них),
  • та сумами податку, зазначеними платником податку у податкових накладних, що складені за такими операціями (у тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН.

Формування показника ((∑Перевищ) здійснюється автоматично для кожного платника ПДВ за кожний звітний період, починаючи з 1 липня 2015 року, тобто враховується звітність з ПДВ, починаючи з податкової звітності з ПДВ за липень 2015 року, та податкові накладні і розрахунки коригування до них, складені починаючи з 01.07.2015 року.

Перерахунок показника ((∑Перевищ) здійснюється щоразу при поданні декларації з ПДВ / уточнюючого розрахунку за вказані періоди на дату такого подання та/або реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунку коригування, складені за вказані періоди, на дату такої реєстрації. При обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума (∑Накл) такого платника.

З урахуванням порядку визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ, встановленого статтею 187 розділу V ПКУ, податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних, які не визнані як помилкові, і в яких збільшено суму компенсації, відображаються у податковій звітності з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому їх складено (незалежно від дати їх реєстрації в ЄРПН).

У разі складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, яка не визнана помилковою, на зменшення суми компенсації у межах граничного терміну, встановленого пунктом 201.10 статті 201 розділу V ПКУ для такої реєстрації, постачальник зменшує податкові зобов'язання з ПДВ на підставі такого розрахунку коригування у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено, а якщо такий розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням встановлених термінів реєстрації в ЄРПН, то у періоді реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

У випадку виникнення невідповідності між відповідними показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН платнику необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация