X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Президент подписал Закон о единоразовой денежной помощи волонтерам и добровольцам, получившим ранения во время участия в АТО

Подписан Закон Украины от 03.11.2015 г. № 735-VІІІ "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" относительно выплаты одноразовой денежной помощи волонтерам, добровольцам, защищающим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и членам семей погибших", предусматривающий предоставление непосредственным участникам АТО из числа добровольцев, волонтеров и других лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, единоразовой денежной помощи в размерах, определенных пп. "б" п. 1 ст. 162 Закона Украины от 20.12.91 г. № 2011-ХІІ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а именно:

  • 250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, в случае установления инвалидности I группы;
  • 200-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, в случае установления инвалидности II группы;
  • 150-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, в случае установления инвалидности III группы.

В случае смерти указанных выше лиц члены их семей, согласно Закону, должны получить одноразовую денежную помощь в размере 500-кратного прожиточного минимума.

В соответствии с Заключительными положениями Закона, указанные выше положения распространяются на лиц, признанных инвалидами, членов семей лиц, погибших (умерших) до вступления в силу настоящего Закона.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих

Закон України від 03.11.2015 р. № 735-VIII

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 13 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Особам, зазначеним у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв'язку з встановленням інвалідності у розмірі, визначеному підпунктом "б" пункту 1 статті 162 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Якщо особа у зв'язку з встановленням інвалідності одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України".

2. Статтю 15 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Членам сімей осіб, зазначених в абзацах четвертому - восьмому пункту 1 статті 10 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв'язку із загибеллю (смертю) члена сім'ї у розмірі, визначеному підпунктом "а" пункту 1 статті 162 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Якщо особа у зв'язку із загибеллю (смертю) члена сім'ї одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Встановити, що:

  • положення пункту 1 розділу I цього Закону поширюються на осіб, які визнані інвалідами до набрання чинності цим Законом;
  • положення пункту 2 розділу I цього Закону поширюються на членів сімей осіб, які загинули (померли) до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
  • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. Порошенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter