X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Как члену фермерского хозяйства встать на учет плательщиком ЕСВ?

Для взятия на учет плательщиком ЕСВ членам фермерских хозяйств, на которых не распространяется действие Закона Украины от 15.05.2003 г. № 755-IV "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", необходимо подать в контролирующий орган по месту жительства заявление о взятии на учет плательщика ЕСВ по форме № 1-ЄСВ (приложение 1 к Порядку учета плательщиков ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденному приказом Минфина от 24.11.2014 г. № 1162).

В заявлении члена фермерского хозяйства необходимо обязательно указать дополнительную информацию: налоговый номер и наименование фермерского хозяйства, членом которого он является. Такое заявление должно быть дополнительно подписано председателем фермерского хозяйства.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.01.2018 р. № 1638/7/99-99-13-02-01-17

Державна фіскальна служба України на доповнення до листа від 12.01.2018 № 1020/7/99-99-13-02-01-17 щодо обов'язку постановки на облік в органах доходів і зборів членів фермерських господарств у 2018 році повідомляє.

Для взяття на облік платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування членам фермерських господарств, на яких не поширюється дія Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", необхідно подати до контролюючого органу за місцем проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ (далі – Заява) згідно з додатком 1 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162.

У Заяві члену фермерського господарства необхідно обов'язково зазначити додаткову інформацію: податковий номер та найменування фермерського господарства, членом якого він є. Така Заява повинна бути додатково підписана Головою фермерського господарства.

Зазначену інформацію необхідно взяти до уваги, використовувати в роботі та довести до платників єдиного внеску.

Перший заступник Голови С. Білан

 
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter