X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Налоговый период при переходе на общую систему налогообложения с первого числа квартала по 31 декабря

ГФС в письме от 08.10.2015 г. № 21363/6/99-99-19-02-02-15 напоминает, что плательщики единого налога могут перейти на общую систему налогообложения с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов (пп. 298.2.2 НКУ). Если налогоплательщик ставится на учет налоговым органом в течение отчетного года, то такой год начинается с даты, на которую приходится начало такого учета, и заканчивается последним календарным днем года (пп. 137.4 .2 НКУ).

Таким образаом, в случае перехода с упрощенной системы налогообложения на общую в течение текущего года отчетный (налоговый) период начинается с первого числа месяца отчетного квартала, с которого налогоплательщик переходит на общую систему, и заканчивается 31 декабря такого года.

Кроме того, такой налогоплательщик уплачивает налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации и не платит авансового взноса (п. 57.1 НКУ).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 08.10.2015 р. № 21363/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення податкового (звітного) періоду при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється в порядку, визначеному пп. 298.2.1 – 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ.

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (пп. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 ПКУ).

Згідно з п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковим (звітним) періодом для платників податку на прибуток є календарний рік з урахуванням положень, визначених п. 57.1 ст. 57 ПКУ. Податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року.

У разі коли особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) року, податковий (звітний) рік розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) року (пп. 137.4.2 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році та не сплачують авансового внеску (п. 57.1 ст. 57 ПКУ).

Враховуючи зазначене, у разі переходу на загальну систему оподаткування протягом поточного року – звітний (податковий) період починається з першого числа місяця звітного кварталу, у якому платник переходить на загальну систему, та закінчується 31 грудня такого року.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter