X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

На несколько оплат в течение дня за товар по одному договору можно составить одну налоговую накладную

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 31.01.2018 г. № 368/6/99-95-42-03-15/ІПК, ссылаясь на обобщающую налоговую консультацию по отдельным вопросам отражения в налоговом учете по налогу на добавленную стоимость отчетного периода налоговых накладных, выписанных в предыдущих периодах, и формирования на их основании налогового кредита, утвержденную приказом ГНСУ от 16.02.2012 № 127 сообщает, что в случае получения нескольких авансовых платежей в течение одного дня от одного и того же покупателя за один и тот же товар в пределах одного и того же договора, не будет считаться ошибкой, когда поставщиком будет выписана одна налоговая накладная на общую сумму таких авансовых платежей.

При этом в письме отмечается, что периодичность составления налоговых накладных в течение отчетного (налогового) периода на одного контрагента – покупателя может быть предусмотрена в гражданско-правовом договоре с таким покупателем.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 31.01.2018 р. № 368/6/99-95-42-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації щодо кількості складання податкових накладних на суми авансових платежів, отриманих протягом одного дня за один і той же товар за одним договором, і повідомляє таке.

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін.

Пунктом 201.7 ст. 201 Кодексу передбачено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Узагальнюючою податковою консультацією щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затвердженою наказом ДПС України від 16.02.2012 № 127, визначено, що у випадку отримання кількох авансових платежів протягом одного дня від одного і того ж покупця за один і той же товар в межах одного і того ж договору, не буде вважатися помилкою, коли постачальником буде виписана одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Періодичність складання податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента – покупця може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем.

Отже, у випадку отримання кількох авансових платежів протягом одного дня від одного і того ж покупця за один і той же товар в межах одного і того ж договору, не буде вважатися помилкою, коли постачальником буде складена одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация