X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О регистрации сводных акцизных накладных на отпуск горючего

ГУ ГФС в Днепропетровской области в индивидуальной налоговой консультации от 01.02.2018 г. № 377/ІПК/04-36-40-02-25 разъясняет, что предприятие, реализующее топливо конечному потребителю согласно п. 231.3 НКУ имеет возможность составлять акцизные накладные по ежедневным итогам операций (если акцизные накладные ни были составлены на эти операции) отдельно по каждому коду товарной подкатегории УКТ ВЭД.

Если в заявлении о регистрации плательщиком акцизного налога по реализации горючего по форме № 1-АКП, предприятие не делегировало право по регистрации акцизных накладных своим пунктам, через которые осуществляется отпуск топлива (АЗС), то при составлении акцизной накладной по ежедневным итога предприятие имеет право включить в нее общие объемы реализованного по всем пунктам отпуска горючего отдельно по каждому коду товарной подкатегории УКТ ВЭД.

В письме также разїяснчется, что согласно абз. 4 п. 231.3 НКУ в случае обеспечения непрерывного снабжения горючим, лицо, реализующее топливо, может составить для каждого получателя горючего сводные акцизные накладные по каждому коду товарной подкатегории УКТ ВЭД не позднее последнего дня такого месяца на весь объем реализованного топлива в течение такого месяца.

Лицо – получатель горючего считается получателем горючего непрерывно, если ему предоставлена возможность получать топливо в любое время суток и любой день месяца от лица, которое реализует топливо, что подтверждается условиями заключенного между ними договора.

Поэтому сводные акцизные накладные могут быть составлены только по отношению к контрагентам, с которыми заключены договоры, включающие указанные условия непрерывной поставки горючего.

Больше новостей
Текст документа

Щодо реєстрації акцизних накладних

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 01.02.2018 р. № 377/ІПК/04-36-40-02-25

Головне управління ДФС на запит товариства з обмеженою відповідальністю щодо складання акцизної накладної, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), повідомляє. Щодо складання акцизних накладних за щоденним підсумком по всім АЗС повідомляємо таке.

Так, відповідно до п. 231.1 ст. 231 ПКУ платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН) з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Згідно з абзацами першим та третім п. 231.3 ст. 231 ПКУ та абзацами першим та третім п. 1 розд. II Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 N 218, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за N 405/28535, акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.

Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).

Отже, суб'єкт господарювання, який реалізує пальне кінцевому споживачу, має можливість складати акцизні накладні за щоденними підсумками операціями (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Оскільки відповідно до заяви про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального, наданої ТОВ за формою 1-АКП від 15.06.2017 N 5922, пунктам, через які здійснюється відпуск пального (чотири АЗС), не делеговано право щодо реєстрації акцизних накладних, то при складанні акцизної накладної за щоденним підсумком (абз. 3 п. 231.3 ст. 231 ПКУ) підприємство має право включити до неї загальні обсяги реалізованого по всім пунктам відпуску пального окремо за кожним кодом товарної підкатегорії УКТ ЗЕД.

Щодо складання акцизних накладних не пізніше останнього дня місяця повідомляємо таке.

Абзацом четвертим п. 231.3 ст. 231 ПКУ встановлено, що у разі забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Для цілей п. 231.3 ст. 231 ПКУ під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

Згідно з п. 5.1 ст. 5 ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 ПКУ.

Інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (п. 5.3 ст. 5 ПКУ).

Частиною 1 ст. 265 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV, зі змінами та доповненнями (далі - ГКУ), передбачено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін (ч. 1 ст. 267 ГКУ).

Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством (ч. 2 ст. 267 ГКУ).

Таким чином особа - отримувач пального вважається такою, що отримує пальне безперервно, якщо їй надано можливість отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день місяця від особи, яка реалізує пальне, що підтверджується умовами укладеного між ними договору.

З огляду на вищевикладене зведені акцизні накладні можуть бути складені лише по відношенню до контрагентів, умови договорів з якими передбачають безперервне постачання пального.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter