X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О документах, необходимых для получения отпуска по уходу за ребенком до достижения шестилетнего возраста

Гоструда в письме от 11.12.2017 г. № 5605/4/4.7-ЗВ-17 разъясняет, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста предоставляется по заявлению матери в обязательном порядке при условии представления необходимых документов.

Для получения отпуска по уходу за ребенком до достижения шестилетнего возраста необходимо представить следующие документы:

  • заявление на имя работодателя или уполномоченного лица;
  • справку по форме № 080-1/о;
  • свидетельство о рождении ребенка.

Справка по форме № 080-1/о может быть выдана детскими поликлиниками, центрами первичной медико-санитарной помощи, домами ребенка, учреждениями здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, в составе которых есть детские отделения, где ребенок стоит на учете.

Справка выдается на срок от 6 месяцев - учитывая характер, течение заболевания ребенка. По истечении срока, на который выдана справка, лицо, желающее и в дальнейшем находиться в отпуске по уходу за ребенком, должно получить новую справку на новый срок.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної служби України з питань праці від 11.12.2017 р. № 5605/4/4.7-ЗВ-17

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці) на  звернення  повідомляє.

У своєму зверненні Ви просите роз'яснити про умови надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку та про документи, які необхідно подати для оформлення такої відпустки.

Пунктом 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96-ВР встановлено, що відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина-інвалід підгрупи А" – до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Для отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку необхідно подати такі документи:

  • заяву на ім'я роботодавця чи уповноваженої особи;
  • довідку за формою № 080-1/о;
  • свідоцтво про народження дитини.

Довідка за формою № 080-1/о видається на строк від 6 місяців – з огляду на характер, перебіг захворювання дитини, відповідно, після закінчення строку, на який видана довідка, особа, яка бажає і надалі перебувати у відпустці для догляду за дитиною, повинна отримати нову довідку на новий строк.

Вказана довідка може бути видана дитячими поліклініками, центрами первинної медико-санітарної допомоги, будинками дитини, закладами охорони здоров'я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення, де обліковується дитина.

З врахуванням вищезазначеного, відпустка для догляду за дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку надається за заявою матері в обов'язковому порядку при умові подання необхідних документів.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter