X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Работник купил товар для предприятия за свои деньги - с сумм компенсации удерживается НДФЛ и военный сбор

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 23.02.2018 г. № 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК выражает мнение, что что если работником были за счет собственных средств приобретены товары для нужд работодателя (юридического лица), и ему предварительно средства под отчет не выдавались, то сумма средств, выплаченных такому физическому лицу за эти товары, включается в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как прочие доходы и облагается НДФЛ и военным сбором на общих основаниях (ЕСВ на эту сумму не начисляется).

В отчете по форме № 1ДФ такие доходы должны указываться с признаком дохода "127".

Обосновывается это тем, что согласно п.п. 165.1.11 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включаются средства, полученные под отчет и рассчитанные согласно с п. 170.9 НКУ.

Поскольку сумма работником получена не была, то формально происходит операция купля-продажи между предприятием и физическим лицом - работником, подпадающая под действие норм Гражданского кодекса.

К сожалению, у налоговиков в данной ситуации достаточно агрументированная позиция, и лучше не допускать такого, правильно оформляя такие операции - деньги должны быть выданы работнику, по крайней мере, тем же числом, что и куплен товар. С утра получил деньги и тут же купил все что нужно!

Кроме того, налоговики могут взяться и за НДС - не включается в налоговый кредит, поскольку приобретен у физического лица - неплательщика НДС.

Так что, будьте внимательны и уходите от подобных ситуаций.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.02.2018 р. № 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на запит Товариства щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Питання 1 – щодо зворотної дії в часі рішень органів місцевого самоврядування про встановлення ставок податків і зборів

Оскільки акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку (частина 10 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"), то вирішення питання припинення дії актів, що містять подібні норми, має здійснюватися в порядку, встановленому законом.

Питання 2 – щодо застосування п. "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу

Товариство надало витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (далі – Витяг), складений у відповідності до пп. 3.3.3 п. 3.3 частини 3 Методичних рекомендацій з питань технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 05.09.2003 № 146, який передбачає позначення господарських будівель літерами та цифрами, але не класифікує їх за функціональним призначенням.

Товариство, посилаючись на Витяг та власний Статут, вважає що як промислове підприємство має підстави для застосування норми пп. "є" пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу, відповідно до якого не є об'єктами оподаткування будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

Оскільки майно підприємств складається із виробничих та невиробничих фондів (ст. 66 Господарського кодексу України), а фактичне головне призначення кожного конкретного об'єкта нерухомості встановлюється у порядку, визначеному Класифікатором, із використанням Методики ідентифікації, то Товариству доцільно звернутись до органу, уповноваженого на ведення Класифікатора, за отриманням необхідного висновку про фактичне головне призначення його об'єктів.

Питання 3 – щодо справляння податку на доходи фізичних осіб і військового збору

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами визначено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку на відрядження або підзвіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Разом з тим до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема:

сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк, визначено п. 170.9 ст. 170 Кодексу, відповідно до п. "б" пп. 170.9.1 якого податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Кодексу терміну, є особа, що видала таку суму під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, – у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Так, згідно із пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс. (ст. 167 Кодексу), і ставку військового збору 1,5 відс. (пп. 1.3 п. 16 1 підрозд. 10 розділу XX Кодексу).

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичної особи на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Враховуючи викладене, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку від роботодавця під звіт за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Разом з тим, оскільки фізичною особою (працівником) придбання товарів для потреб юридичної особи здійснено за рахунок власних коштів, тобто юридичною особою (працедавцем) попередньо не видавалися кошти під звіт, то сума коштів, виплачених такій фізичній особі за вказані товари, включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується на загальних підставах. При цьому зазначена сума коштів не є базою нарахування єдиного внеску.

Згідно з Довідником ознак доходів у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, інші доходи відображаються під ознакою доходу "127".

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация