X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О праве женщины на первоочередное использование социального дополнительного отпуска на детей

Минсоцполитики в письме от 06.02.2018 р. № 204/0/101-18/284 напоминает, что дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, имеющим детей, установлен ст. 73 КЗоТ продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Этот отпуск является социальным и не относится к виду ежегодных отпусков, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона об отпусках, на него не распространяются нормы о ежегодных отпусков, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Такой отпуск предоставляется в обязательном порядке по заявлению работника одного раза в календарный год.

Законом не предусмотрены требования определять период предоставления такого отпуска в графике отпусков. В то же время, по мнению, изложенному в письме, во избежание накопления таких отпусков и рационального планирования работы предприятия сторонам трудового договора все же целесообразно согласовывать их предоставления отдельной строкой в ​​графике отпусков.

Вместе с тем действующим законодательством не предусмотрен срок давности, после которого работник теряет право на дополнительные социальные отпуска. Если он по каким-то причинам не воспользовался своим правом на такой отпуск за предыдущий год или несколько лет, то имеет право использовать его (в том числе и все вместе), а в случае увольнения, независимо от оснований, ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни этого отпуска в соответствии со статьей 24 Закона об отпусках.

Больше новостей
Текст документа

Щодо права жінки на першочергове використання соціальної додаткової відпустки на дітей

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.02.2018 р. № 204/0/101-18/284

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

Зазначена відпустка є соціальною і не належить до виду щорічних відпусток, передбачених пунктом першим частини першої статті 4 Закону, на неї не поширюються норми щодо щорічних відпусток, крім випадків, прямо передбачених законом.

Частиною сьомою статті 20 Закону також визначено, що додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами.

Така відпустка надається в обов'язковому порядку за заявою працівника один раз на календарний рік.

Законом не передбачено вимоги визначати період надання такої відпустки у графіку відпусток. У той же час, на нашу думку, для уникнення накопичення таких відпусток і раціонального планування роботи підприємства сторонам трудового договору все ж доцільно погоджувати їх надання окремим рядком у графіку відпусток.

Разом з тим чинним законодавством не передбачено строку давності, після якого працівник втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за попередній рік чи за кілька років, то має право використати її (в тому числі і всі разом), а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки відповідно до статті 24 Закону.

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці О. Товстенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter