X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Предоставление займа юридическим лицом и получению им процентов не является поставкой товаров/услуг и НДС по таким операциям не начисляется

Операция по предоставлению займа юридическим лицом (заимодателем) и получению им процентов от предоставленной денежной ссуды не подпадает под определение операций поставки товаров/услуг и НДС по таким операциям не начисляется, разъясняет ГФС в письме от 04.11.2015 г. № 24616/10/28-10-06-11.

При этом следует учесть, что деятельность по предоставлению займов под процент может осуществляться только финансовым/банковским учреждением.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 04.11.2015 р. № 24616/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників розглянуло лист, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), податкова консультація – допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Згідно із п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

СДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління ДФС в межах своїх повноважень листом від 03.07.2015 р. № 1453/10/28-01-39-01 на лист з аналогічного питання надало консультацію відповідно до вимог законодавства.

Крім того, Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників повторно повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування операції з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов'язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства.

Перелік типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування, затверджено постановою Національного банку України від 15.11.2011 року № 400 за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Підпунктом "а", "б" п. 185.1 ст. 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування є операції платників податку з: постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Відповідно до пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Процентами є дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум (пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Оскільки операція з надання грошової позики юридичною особою (позикодавцем) не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, то ПДВ за такою операцією не нараховується.

Оскільки операція з отримання юридичною особою (позикодавцем) процентів від надання грошової позики не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, то ПДВ за такою операцією не нараховується.

При цьому окремого розгляду потребує питання правомірності діяльності з надання грошових позик юридичною особою, яка не є фінансовою/банківською установою.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter