X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О ведении кассовой книги обособленными подразделениями предприятия, использующими РРО

Согласно п. 11 Положения о ведении кассовых операций, оприходование наличных в обособленных подразделениях - это учет наличности в полной сумме ее фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров, фискальных отчетных чеков или данных расчетных квитанций.

В то же время, в соответствии с п. 39 Положения о ведении кассовых операций обособленные подразделения, осуществляющие наличные расчеты с применением РРО или РК и ведущие КУРО, но не принимающие и не выдающие наличные по кассовым ордерам, кассовую книгу не ведут.

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 03.04.2018 р. № 1343/6/99-99-14-05-01-15/ІПК информирует о том, что для устранения этого несоответствия в НБУ направлены соответствующие предложения.

До устранения этой несогласованности, субъектам хозяйствования следует вести в обособленных подразделениях кассовую книгу, чтобы избежать штрафов за нарушение порядка оприходования наличных.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.04.2018 р. № 1343/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до звернення ТОВ здійснюється діяльність з застосуванням реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у відокремлених підрозділах.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб’єкти господарювання), фізичними особами.

Пунктом 11 розділу II Положення N 148 зазначено, що готівка, яка надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі.

Оприбуткуванням готівки у касах установ/підприємств / відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги / застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів / фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).

Разом з тим, п. 39 розділу IV Положення N 148 передбачає, що установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті.

Кожна/кожне установа/підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи установ/підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також фізичні особи - підприємці касової книги не ведуть.

З метою усунення невідповідностей між пунктами Положення N 148 ДФС надано відповідні пропозиції Національному банку України.

До внесення змін, ДФС вважає, що з метою уникнення застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення порядку оприбуткування готівки суб’єкти господарювання на відокремленому підрозділи мають вести касову книги.

Окрім того, враховуючи вищезазначене, ДФС пропонує звернутись до Національного банку України, як до розробника Положення N 148, для отримання роз’яснення з порушених питань.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter