X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Признание контролируемыми операций с резидентами стран, исключенных из списка "низконалоговых"

7 марта 2018 года вступило в силу постановление КМУ от 31.01.2018 г. № 108, которым из перечня государств (территорий), которые соответствуют критериям, установленным п.п. 39.2.1.2 НКУ, исключены государства Грузия, Республика Эстония, Латвийская Республика, Республика Мальта и Венгрия.

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 10.04.2018 г. № 1500/6/99-99-15-02-02-15/ІПК разъясняет, что в случае осуществления в период с 1 января по 6 марта 2018 года хозяйственных операций с нерезидентами, зарегистрированными в Грузии, Эстонии, Латвии, Мальте или в Венгрии, при отсутствии других критериев, определенных в п.п. "а", "б", "г", "ґ" п.п. 39.2.1.1 НКУ, они будут признаваться контролируемыми в случае одновременного выполнения следующих условий:

  • годовой доход налогоплательщика от любой деятельности, определенный согласно правилам бухгалтерского учета, превышает 150 млн грн. (за вычетом непрямых налогов) за 2018 налоговый (отчетный) год;
  • объем хозяйственных операций налогоплательщика с таким контрагентом (определенный согласно правилам бухгалтерского учета) превышает 10 млн грн. (за вычетом непрямых налогов).

Напомним, что постановлением КМУ от 11.04.2018 г. № 295 с 25 апреля 2018 года, из перечня "низконалоговых" стран исключена также Республика Болгария.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 10.04.2018 р. № 1500/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула листи щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі вилучення держави (території) із затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку держав (територій) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977, та затверджено новий перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. Вказана постанова набула чинності з 01 січня 2018 року і застосовується до контрольованих операцій, здійснених з 01 січня 2018 року.

07 березня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 108 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045" (далі - Постанова № 108).

Постановою № 108 із переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1045, виключено держави Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка Мальта та Угорщина.

Відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені пп. 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже, у разі здійснення у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 року господарських операцій із нерезидентами, зареєстрованими у Грузії, Естонії, Латвії, Мальті чи в Угорщині, за відсутності інших критеріїв, визначених у пп. "а" - "б", "г" - "ґ" пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, вони будуть визнаватись контрольованими у разі одночасного виконання наступних умов:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за 2018 податковий (звітний) рік, та
  • обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами бухгалтерського обліку) перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має Індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter