X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Исправление неверно указанной даты составления налоговой накладной

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 5.04.2018 г. № 1855/6/99-99-12-02-01-15/ІПК разъясняет, что ошибка в дате составления налоговой накладной не может быть исправлена ​​путем представления расчета корректировки к такой налоговой накладной, поскольку согласно п. 21 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом Минфина от 31.12.2015 г. № 1307 исправление даты составления налоговой накладной и ее порядкового номера не допускается.

Налоговая накладная с указанием другой даты, чем дата возникновения "первого события" по такой операции, может быть определена плательщиком как такая, которая излишне составлена.

Плательщик налога на дату выявления факта указания неправильной даты в зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной имеет право составить "отрицательный" расчет корректировки к налоговой накладной, которая определена им как излишне составлена, и зарегистрировать его в ЕРНН.

Затем составляется и регистрируется в ЕРНН с соблюдением определенных НКУ сроков регистрации налоговая накладная на операцию по поставке товаров/услуг с указанием в такой налоговой накладной даты составления, соответствующей дате наступления "первой события" по такой операции.

Ответственность плательщиков за нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки к таким налоговых накладных в ЕРНН установлена статьей 1201 НКУ, которой не предусмотрено исключений по применению штрафных санкций за нарушение срока регистрации налоговых накладных в ЕРНН, в том числе, которые после их регистрации признаются как излишне составленные.

Больше новостей
Текст документа

Про застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.04.2018 р. № 1855/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист, який надійшов листом ГУ ДФС у Харківській області щодо надання податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.

Платник податку у своєму листі повідомив, що ним допущено помилку при складанні податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг, яка фактично не здійснювалась, та реєстрацію такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) з порушенням граничного терміну реєстрації. З метою виправлення допущеної помилки, платником податку на дату виявлення помилки складено розрахунок коригування до такої податкової накладної та складено нову податкову накладну фактичною датою складання.

Платник податку просить роз’яснити питання застосування штрафних санкцій у разі несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, які, на думку платника, не вплинули на формування податкового кредиту.

Згідно з пунктом 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; - дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.

Отже, за загальновстановленими правилами податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платника ПДВ - постачальника товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу (за правилом "першої події").

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної визначено пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, у якому, зокрема, зазначено, що виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера не допускається.

Таким чином, помилка у даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування до такої податкової накладної. Податкова накладна, складена платником ПДВ за операцією з постачання товарїв/послуг із зазначенням іншої дати, ніж дата виникнення "першої події" за такою операцією, може бути визначена платником як така, що зайво складена.

Платник податку на дату виявлення факту зазначення неправильної дати в зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній має право скласти "від’ємний" розрахунок коригування до податкової накладної, яка визначена ним як зайво складена, та зареєструвати його в ЄРПН.

Складення та реєстрація в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, визнаної платником податку як зайво складена, не позбавляє платника податку обов’язку скласти податкову накладну за операцією з постачання товарів/послуг із зазначенням у такій податковій накладній дати складання, що відповідає даті настання "першої події" за такою операцією.

Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН таким платником податку з дотриманням визначених Кодексом термінів реєстрації.

Відповідальність платників за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН встановлено статтею 1201 Кодексу.

При цьому статтею 1201 Кодексу не визначено виключень щодо застосування штрафних санкцій за порушення терміну реєстрації податкових накладних в ЄРПН, в тому числі тих, які після їх реєстрації визнаються як зайво складені.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация