X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Расходы предпринимателя на содержание транспорта

ГФС по-прежнему настаивает на том, что предприниматель на общей системе налогообложения не имеет права включать в состав расходов, связанных с осуществлением его хозяйственной деятельности, расходы на содержание грузовых автомобилей, в частности расходы на техническое обслуживание и ремонт (ИНК ГФС от 17.04.2018 г. № 1674/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК).

Стоимость ГСМ, приобретенных для заправки грузового автомобиля, который используется в хозяйственной деятельности, предприниматель имеет право включить в состав расходов, если такие расходы подтверждены документально (см. тему Учет расходов на содержание и эксплуатацию автомобилей).

При этом ГФС обращает внимание на то, что списание топлива и смазочных материалов осуществляется исходя из данных о пробеге автомобиля и норм расходов топлива, а также смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Минтранса от 10.02.98 г. № 43. Расходы топлива и смазочных материалов сверх таких норм считаются расходами, использованными не в хозяйственной деятельности предпринимателя, и с учетом требований п.п. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 НКУ они не включаются в состав расходов предпринимателя.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 17.04.2018 р. № 1674/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула Ваше звернення щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань формування витрат на утримання транспортних засобів подвійного призначення, зокрема вантажних автомобілів, та з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні, повідомляє таке.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначено ст. 177 Кодексу.

Згідно з п. 177.2 ст. 177 Кодексу об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем, встановлено п. 177.4 ст. 177 Кодексу.

До зазначених витрат, зокрема, належать:

витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 Кодексу);

інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в пп. 177.4.1 – 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Кодексу, до яких належать витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Разом з цим пп. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 Кодексу встановлено, що не включаються до складу витрат підприємця витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених ст. 177 Кодексу.

До основних засобів подвійного призначення належать земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі (пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Згідно з розділом I "Загальні положення" Правил експлуатації колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2013 № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів", утримання транспортного засобу – це забезпечення державної реєстрації, дотримання умов безпечності технічного та санітарного стану, проведення обов'язкового технічного контролю, своєчасного виконання технічного обслуговування і ремонту, охорони, передання транспортного засобу та його швидкозношуваних складників на утилізацію або видалення відповідно до законодавства.

Отже, враховуючи викладене, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування не має права включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням його господарської діяльності, зазначені витрати на утримання вантажних автомобілів, зокрема витрати на технічне обслуговування і ремонт.

Що стосується віднесення до складу витрат вартості придбаних паливо-мастильних матеріалів для заправки вантажного автомобіля, який використовується у господарській діяльності, повідомляємо, що відповідно до пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 Кодексу фізична особа – підприємець має право віднести до складу витрат такі витрати, підтверджені документально.

Водночас звертаємо увагу, що списання палива і мастильних матеріалів здійснюється, виходячи з даних пробігу автомобіля та норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених 55наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 (зі змінами і доповненнями). Витрати палива і мастильних матеріалів понад такі норми вважаються витратами, що використані не в господарській діяльності фізичної особи – підприємця, і, в свою чергу, з урахуванням вимог пп. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 Кодексу не включаються до складу витрат підприємця.

Зазначаємо, що відповідно п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter