X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О регистрации портативных регистраторов расчетных операций

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 08.05.2018 г. № 2064/6/99-99-08-02-01-15/ІПК разъясняет, что в случаях доставки товара покупателю предприятие может использовать портативный РРО, который позволяет проводить расчетные операции непосредственно на месте, где реализуются товары или предоставляются услуги и осуществляются расчетные операции.

Перечень разрешенных для применения портативных РРО определяется Государственным реестром РРО. Регистрация портативного РРО осуществляется в общем порядке. В частности, портативный РРО может регистрироваться субъектом хозяйствования на хозяйственную единицу, ко является стационарным объектом или передвижным объектом, в том числе транспортным средством.

В заявлении на регистрацию портативного РРО указывают название и адрес хозяйственной единицы, где будут реализовывать товары (оказывать услуги) и проводить расчетные операции, храниться КУРО на РРО и РК (п. 4 разд. III Порядка регистрации и применения РРО).

Согласно п. 3 разд. I Порядка регистрации и применения РРО хозяйственная единица - это стационарный или передвижной объект, в том числе транспортное средство, где реализуются товары или предоставляются услуги и осуществляются расчетные операции. РРО может применяться только в той хозяйственной единице, которая указанна в регистрационном удостоверении РРО (п. 3 разд.а III Порядка регистрации и применения РРО).

Если портативный РРО зарегистрирован по адресу стационарного объекта, такой РРО, КУРО и РК должен использоваться по этому адресу. Расчетный документ, удостоверяющий доставку (продажу) товара (оказания услуги), должен содержать адрес расположения этого стационарного объекта.

Вместе стем, портативный РРО, КУРО и РК можно зарегистрировать на курьерскую службу доставки (автомобиль и т.п.) и использоваться курьером непосредственно на месте реализации товара, предоставления услуги (месте проведения расчетов). В этом случае в расчетном документе указывается не адрес стационарного объекта, а реквизиты транспортного средства, которое доставило товар (предоставил услугу) потребителю.

В таком случае предприятие для регистрации РРО, КУРО и РК должно предоставить документы на право собственности (право пользования) транспортным средством.

Больше новостей
Текст документа

Про реєстрацію портативних реєстраторів розрахункових операцій

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.05.2018 р. № 2064/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист про отримання податкової консультації щодо реєстрації портативних реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), згідно з яким розроблені Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (далі - Порядок РРО), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29048, та Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за N 920/29050 (далі - Порядок КОРО).

Відповідно до абзацу восьмого глави 1 розділу І Порядку РРО господарська одиниця (далі - ГО) - це стаціонарний або пересувний об’єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

РРО може застосовуватись тільки в тій ГО, яка зазначена в реєстраційному посвідченні РРО (пункт 3 розділу III Порядку РРО).

Реєстраційне посвідчення РРО за формою N 3-РРО (форма встановлена у додатку 3 до Порядку РРО) підтверджує факт реєстрації РРО у контролюючому органі, містить реквізити щодо найменування та адреси ГО, де використовується РРО,

Розрахунковий документ, що друкує РРО, згідно з нормами Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350, зокрема, повинен містити такі обов’язкові реквізити, як найменування та адреса ГО.

На кожному місці проведення розрахунків повинна використовуватися окрема розрахункова книжка (далі - РК) з книгою обліку розрахункових операцій (далі - книга ОРО), на яку вона зареєстрована (абзац другий пункту 6 глави 2 розділу III Порядку КОРО). Наявність книги ОРО на місці проведення розрахунків, де встановлено РРО, передбачено абзацом другим пункту 6 глави 4 розділу II Порядку КОРО.

У випадках доставки товару покупцю суб’єкт господарювання може використовувати портативний РРО, який дозволяє проводити розрахункові операції безпосередньо на місці, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Перелік дозволених для застосування портативних РРО визначається Державним реєстром РРО. Реєстрація портативного РРО здійснюється у загальному порядку. Зокрема, портативний РРО може реєструватись суб’єктом господарювання на ГО, що є стаціонарним об’єктом або пересувним об’єктом, у тому числі транспортним засобом. У заяві на реєстрацію портативного РРО зазначаються назва та адреса ГО, де будуть реалізовуватись товари (надаватись послуги) та здійснюватись розрахункові операції, де буде наявна книга ОРО на РРО та зберігатиметься поточна РК (абзац сьомий пункту 4 розділу III Порядку РРО).

Пунктом 4 глави 2 розділу II Порядку РРО визначено перелік документів, які подаються суб’єктом господарювання для реєстрації РРО у контролюючому органі, серед яких, зокрема, копія документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення ГО, де буде використовуватись РРО.

У разі реєстрації портативного РРО за адресою стаціонарного об’єкта такий РРО, книга ОРО на цей РРО та РК мають використовуватись за цією адресою. Розрахунковий документ, що засвідчує доставку (продаж) товару (надання послуги) повинен містити адресу розташування цього стаціонарного об’єкта.

Разом з тим портативний РРО, книга ОРО та РК можуть бути зареєстрованими на кур’єрську службу доставки (автомобіль тощо) та використовуватись кур’єром безпосередньо на місці реалізації товару чи наданні послуги (у місці проведення розрахунків).

У разі використання портативного РРО кур’єрською службою доставки (автомобілем тощо) у розрахунковому документі, що засвідчує доставку (продаж) товару (надання послуги), може зазначатися не адреса стаціонарного об’єкта як ГО, а реквізити транспортного засобу, яким виконано доставку товару (надано послугу) споживачеві. В такому випадку суб’єкт господарювання для реєстрації РРО, книги ОРО та РК повинен надати документи на право власності/право користування транспортним засобом.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter