X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
02.12.2015
Если налогоплательщик не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму НДС, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной

В письме Государственной фискальной службы Украины от 02.11.2015 г. № 24464/10/28-10-06-11 разъясняется, что согласно п. 198.6 ст. 198 НКУ в случае, если плательщик не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму НДС на основании полученных налоговых накладных, зарегистрированных в ЕРНН, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной.

Так, должным образом составленная и своевременно зарегистрированная в ЕРНН налоговая накладная может быть включена в состав налогового кредита по НДС (путем отражения указанных в ней сумм налога в строке 10.1 раздела II налоговой декларации по НДС) того отчетного периода, в котором она составлена, или в течение 365 календарных дней с даты ее составления в случае включения в состав налогового кредита по НДС текущем отчетном периоде.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 02.11.2015 р. № 24464/10/28-10-06-11

Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з ОВП розглянуло лист щодо можливості включення у відповідному податковому періоді до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених (нарахованих) у зв'язку з придбанням товарів/послуг та зазначених в податкових накладних, які складені та своєчасно зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), та повідомляє.

Пунктом 52.5 статті 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що контролюючи органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Згідно з підпунктом 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 Кодексу податкова консультація – допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 Кодексу).

З урахуванням змін, внесених до статті 198 Кодексу Законом № 643, податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) протягом такого звітного періоду при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 Кодексу (з урахуванням змін, внесених Законом № 643) у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Отже, належним чином складена та своєчасно зареєстрована в ЄРПН податкова накладна може бути включена до складу податкового кредиту з ПДВ (шляхом відображення зазначених у ній сум податку в рядку 10.1 розділу II податкової декларації з ПДВ) того звітного періоду, в якому вона складена, або протягом 365 календарних днів з дати її складення у разі включення до поточного звітного періоду.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter