X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об оплате услуг экспедитора с использованием корпоративной платежной карточки

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 25.05.2018 г. № 2334/6/99-99-13-02-03-15/ІПК разъясняет, что при оплате услуг экспедитора работником предприятия от имени и за счет средств работодателя с использованием корпоративной платежной карточки - средства, полученные работником от работодателя под отчет не включаются в его налогооблагаемый доход и не облагаются НДФЛ и военным сбором при соблюдении требований п. 170.9 НКУ.

Кроме того, по вопросам документального подтверждения расходов, понесенных таким работником на оплату услуг экспедитора с применением корпоративной платежной карточки юридического лица (работодателя), рекомендуется обратиться в Министерство финансов Украины.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.05.2018 р. № 2334/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства, і в межах компетенції повідомляє.

Особливості застосування електронних платіжних засобів та порядок здійснення операцій з їх використанням визначено постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів" (далі - Постанова № 705).

Платіжна операція - це дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками (пп. 6 п. 4 розділу I Постанови № 705).

Користувачем електронного платіжного засобу може бути юридична або фізична особа. Емітент має право надавати фізичним особам, які не здійснюють підприємницької діяльності, особисті електронні платіжні засоби, а суб'єктам господарювання - корпоративні електронні платіжні засоби (п. 2 розділу II Постанови № 705).

Операції користувачів повинні виконуватися з оформленням квитанції платіжного термінала, чека банкомата, сліпа та інших документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів у паперовій формі, що складаються та друкуються державною мовою за місцем проведення операції в такій кількості примірників, яка потрібна для всіх учасників операції, та/або документів в електронній формі, передбачених правилами платіжної системи (п. 3 розділу VII Постанови № 705).

Крім цього, користувач зобов'язаний використовувати електронний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, і не допускати використання електронного платіжного засобу особами, які не мають на це законного права або повноважень. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається (п. 1 розділу VI Положення № 705).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

Відповідно до пп. "б" пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Кодексу терміну, є особа, що видала таку суму під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, - у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

Згідно з пп. 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 Кодексу визначено особливості подання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт про витрати, пов'язані з виконанням деяких цивільно-правових дій при використанні корпоративних платіжних карток.

Враховуючи викладене, у разі якщо оплата послуг експедитора ТОВ "Нова пошта" здійснюється фізичною особою (працівником) від імені та за рахунок юридичної особи (роботодавця) з використанням корпоративної платіжної картки, то кошти, отримані від роботодавця таким працівником під звіт, не включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ.

Зауважуємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Отже, з питання документального підтвердження фізичною особою (працівником) витрат, понесених таким працівником на оплату послуг експедитора [...] із застосуванням корпоративної платіжної картки юридичної особи (роботодавця), ви можете звернутися до Міністерства фінансів України.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 податків, якому надано таку консультацію.
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter