X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

О вопросах пребывания физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения при осуществлении предпринимательской деятельности по договорам комиссии или транспортного экспедирования

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 25.05.2018 г. № 2337/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК разъясняет, что в день получения физическим лицом - предпринимателем на едином налоге средств от выполнения работ (услуг) по договорам комиссии или транспортного экспедирования, в Книге учета доходов отражается вся сумма средств по таким договорам, поступившая на текущий счет плательщика налога или полученной наличными.

При этом, при заполнении налоговой декларации плательщика единого налога предпринимателя в доход включается сумма полученного вознаграждения поверенного (агента), согласно графы 6 Книги.

В графах 2 - 6 Книги ежедневно отражается доход от осуществления хозяйственной деятельности, с суммарным итогом за месяц, квартал, год, в частности полученная сумма средств за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (отдельно в наличной и безналичной), материальной или нематериальной форме. При этом в графе 2 Книги указывается полученная сумма средств за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а в графе 3 - сумма возвращенных средств за проданные товары, выполненные работы, предоставленные услуги и/или предоплаты.

При этом обращается внимание, что согласно п.п. 298.2.3 НКУ плательщики единого налога с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором произошло превышение установленного объема дохода для плательщика единого налога III группы (5 млн грн.), обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.05.2018 р. № 2337/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення від 02.04.2018 № 8 (вх. ДФС № 4835/ФОП від 02.05.2018) про отримання індивідуальної податкової консультації щодо питань перебування фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування при здійсненні підприємницької діяльності за договорами комісії або транспортного експедирування, та з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні, та вимог ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу на третій групі мають право перебувати фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

Доходом для фізичної особи - підприємця платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (пп. 292.1 п. 292 Кодексу).

При цьому пп. 292.4 п. 292 Кодексу у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу (п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (далі - Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Порядок ведення Книги, затверджений наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 № 579 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 800/27245, із змінами та доповненнями (далі - Порядок № 579).

Відповідно до вимог Порядку № 579 фізичні особи - підприємці платники єдиного податку першої - третьої груп відображають фактично отриману суму доходу та фактично понесених витрат від провадження діяльності. Дані Книг використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Пунктом 5 Порядку № 579 визначено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У графах 2 - 6 Книги щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п. 6 Порядку).

При цьому у графі 2 Книги зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, а у графі 3 - сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати (п. 6 Порядку).

Враховуючи викладене, у день отримання фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку коштів від виконання робіт (послуг) за договорами комісії або транспортного експедування, у книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.

При цьому при заповненні податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента), відповідно до графи 6 Книги.

Водночас зазначаємо, згідно з пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

Враховуючи те, що інформації, наведеної у зверненні, недостатньо для надання остаточної відповіді щодо питань перебування на спрощеній системі оподаткування, то з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства необхідно детально вивчити відповідні документи, які стосуються порушених питань, зокрема укладені договори.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация