X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Надо ли составлять отдельную налоговую накладную на каждую из нескольких отгрузок в течение дня одному покупателю по разным договорам?

Отвечая на этот вопрос ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 01.06.2018 р. № 2410/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что в случае если осуществляется отгрузка товаров, предоставление услуг в течение одного дня по нескольким договорам (нескольким счетам) с одним покупателем, то такому покупателю может быть составлена как одна налоговая накладная, в которой будут внесены общие данные в разрезе номенклатуры поставки товаров/услуг в соответствии с разными договорами (счетами), так и несколько налоговых накладных к каждому из договоров отдельно.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.06.2018 р. № 2410/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо кількості податкових накладних (одна чи декілька), які повинні складатися постачальником – платником ПДВ покупцю відповідно до різних рахунків у разі продажу товарів/послуг одному покупцю протягом одного дня, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 розділу V ПКУ).

Згідно з пунктом 201.7 статті 201 розділу V ПКУ податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 розділу V ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V ПКУ.

Господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, регулюються Господарським кодексом України (далі – ГКУ).

Статтею 67 ГКУ встановлено, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Таким чином, у випадку якщо здійснюється відвантаження товарів, надання послуг протягом одного дня за декількома договорами з одним покупцем, то такому покупцю може буде складена як одна податкова накладна, в якій будуть внесені загальні дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг відповідно до різних договорів, так і декілька податкових накладних відповідно до кожного з договорів окремо.

Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації товариство має право повторно звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів, зокрема укладених договорів з покупцями товарів/послуг з наведенням детального опису суті здійснюваних операцій.

 
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter