X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Каков порядок действий при восстановлении информации фискальной памяти РРО и каковы финансово-правовые последствия в случае ее восстановления после ремонта РРО с заменой фискального блока?

Отвечая на этот вопрос, ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 31.05.2018 р. № 2391/6/99-99-14-05-01-15/ІПК напоминает, что в соответствии с п. 33 Порядка технического обслуживания и ремонта РРО, утвержденного постановлением КМУ от 12.05.2004 г. № 601, неисправный фискальный блок регистратора подлежит замене на новый, опломбированный производителем. При этом в новом фискальном блоке восстанавливается информация из ежемесячных отчетов регистратора за последние три года.

В связи с отменой ежемесячной отчетности регистратора расчетных операций (форма 1-ЗВР) в консультации рекомендуется:

  • для восстановления информации после замены фискального блока центр сервисного обслуживания должен использовать отчетные данные ежедневных фискальных чеков, которые хранятся в разделе 1 КУРО. При этом в новом фискальном блоке должна быть восстановлена информация за последние три календарных года;
  • при формировании фискального чека, для введения в новый фискальный блок, в поле "наименование товара (услуги)" в обязательном порядке следует вносить специальный маркер "восстановление фискальной суммы". Такое маркирование даст возможность ГФС при анализе данных Системы учета данных РРО, выделять суммы, которые были повторно внесены в восстановленную фискальную память РРО и и уже были переданы в ГФС.

В консультации также напоминается об ответственности: в соответствии со ст. 1551 КУоАП нарушение установленного законом порядка проведения расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг влечет наложение штрафа на лиц, осуществляющих расчетные операции, от двух до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пяти до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 31.05.2018 р. № 2391/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Який порядок дій при відновленні інформації фіскальної пам’яті РРО та які фінансово-правові наслідки у разі її не відновлення після ремонту реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) із заміною фіскального блоку?

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), дія якого поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Розділом II Закону N 265 визначено порядок проведення розрахунків, зокрема згідно із п. 14 ст. 3 р. II суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 33 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 601, несправний фіскальний блок реєстратора підлягає заміні на новий, опломбований виробником. При цьому в новому фіскальному блоку відновлюється інформація із щомісячних звітів реєстратора за останніх три роки.

У зв’язку із скасуванням щомісячної звітності реєстратора розрахункових операцій (форма 1-ЗВР) Державна фіскальна служба рекомендує:

  • для відновлення інформації після заміни фіскального блоку центр сервісного обслуговування має використовувати звітні дані щоденних фіскальних чеків, які зберігаються у розділі 1 книги обліку розрахункових операцій до РРО. При цьому, у новому фіскальному блоці має бути відновлена інформація за останні три календарні роки.
  • при формуванні фіскального чека, для введення в новий фіскальний блок, у полі "найменування товару (послуги)" в обов’язковому порядку слід вносити спеціальний маркер "відновлення фіскальної суми". Таке маркування дасть можливість ДФС, при аналізі даних Системи обліку даних РРО, виділяти суми, повторно внесені до відновленої фіскальної пам’яті РРО, та вже передані до ДФС.

Водночас, ст. 1551 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність посадових осіб та осіб, які здійснюють розрахункові операції, у разі порушення ними встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter