X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налоговые последствия отзыва налогового уведомления-решения по решению суда

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 25.06.2018 г. № 2839/6/99-99-12-02-01-15/ІПК разъясняет, что при обращении налогоплательщика в суд с иском о признании противоправным и/или отмены решения контролирующего органа денежное обязательство считается несогласованным до дня вступления судебного решения в законную силу.

Налоговое уведомление-решение считается отозванным, если, в частности, решением суда, вступившим в законную силу, отменяется уведомление-решение контролирующего органа. В этом случае налоговое уведомление-решение считается отозванным в день вступления в законную силу соответствующего решения суда (пункт 60.4 НКУ).

Таким образом, плательщик НДС имеет право увеличить сумму отрицательного значения НДС в случае отмены налогового уведомления-решения по решению суда, которое вступило в законную силу, путем отражения такой суммы в строке 16.3 декларации по НДС в отчетном (налоговом) периоде, в течение которого решение суда вступило в законную силу.

Такое увеличение плательщик НДС проводит только при условии предварительного отражения сумм уменьшенного отрицательного значения по НДС по результатам проверки контролирующего органа на основании налогового уведомления-решения в налоговой отчетности по НДС.

Больше новостей
Текст документа

Про відкликання податкового повідомлення-рішення за рішенням суду

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.06.2018 р. № 2839/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист Товариства щодо надання податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) про формування суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН та повідомляє наступне.

Платник податку у своєму листі повідомив, що контролюючим органом за місцем реєстрації проведено камеральну перевірку податкової декларації з податку на додану вартість (далі - ПДВ) за квітень 2013 року та встановлено завищення суми від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ (далі - від’ємне значення з ПДВ) За результатами даної перевірки складено акт камеральної перевірки та винесено податкове повідомлення- рішення. Платником податку оскаржено зазначене податкове повідомлення-рішення у судовому порядку. За результатами судового оскарження таке податкове повідомлення-рішення скасовано, рішення суду набрало законної сили у грудні 2014 року.

Платник податку просить роз’яснити питання щодо процедур відкликання податкового повідомлення-рішення, скасованого за рішенням суду, яке набрало законної сили, та внесення змін до податкового обліку платника податку по такому податковому повідомленню-рішенню, та необхідності вжиття заходів платником податку щодо внесення змін до податкового обліку податку у випадку набрання законної сили даного рішення суду про скасування податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 Кодексу якщо за результатами камеральної перевірки проведеної контролюючими органами встановлено факт завищення платником податку від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту виноситься податкове-повідомлення рішення за формою "В4" (далі - ППР за формою "В4") відповідно до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204 (далі - Порядок N 1204).

Пунктом 56.1. статті 56 Кодексу визначено, що рішення прийняті контролюючим органом можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Водночас, відповідно до пункту 56.18 статті 56 Кодексу з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу, платник податків має право оскаржити у суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Підстави та порядок відкликання податкового повідомлення-рішення регламентуються Кодексом та Порядком N 1204.

Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо, зокрема, рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення контролюючого органу.

У цьому випадку податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду (пункт 60.4 статті 60 Кодексу).

Підпунктом 5 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, визначено, що сума від’ємного значення, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду за результатами перевірки контролюючого органу відображається в податковій декларації з ПДВ в рядку 16.3 з обов’язковим відображенням такої суми в таблиці "Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку".

При цьому, узгодженим відповідно до статті 56 Кодексу, вважається податкове повідомлення-рішення, по якому закінчились всі адміністративні або судові оскарження.

Отже, платник податків має право збільшити сум від’ємного значення з ПДВ у випадку скасування податкового повідомлення-рішення за рішенням суду, яке набрало законної сили, шляхом відображення такої суми у рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ у звітному (податковому) періоді, протягом якого рішення суду набрало законної сили. Таке збільшення платник податків проводить лише за умови попереднього відображення сум зменшеного від’ємного значення з ПДВ за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення у податковій звітності з ПДВ.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter