X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О возможности оплаты третьим лицом за работы, выполненные плательщиком 3 группы единого налога

ГУ ГФС в Днепропетровской области в индивидуальной налоговой консультации от 27.06.2018 г. № 2872/ІПК/04-36-12-23-21, отвечает на вопрос, не утратит ли право на применение упрощенной системы налогообложения предприятие - плательщик 3 группы единого налога, заключившее трехсторонний договор, по условиям которого за выполненные предприятием работы оплатит не конрагент, а третье лицо.

Согласно п.п. 2 п. 292.1 НКУ доходом юридического лица - плательщика единого налога третьей группы является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной) материальной или нематериальной форме.

Ограничений относительно форм ведения хозяйственной деятельности плательщиками единого налога 3 группы нормами НКУ не предусмотрено. То есть предприятие имеет право заключать указанный договор при условии выполнения требований и ограничений, установленных п.п. 291.4 и 291.5 НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 27.06.2018 р. № 2872/ІПК/04-36-12-23-21

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на запит Товариства щодо сплати єдиного податку третьої групи (далі - Податок) повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи та планує укласти трьохсторонній договір, де розрахунок за виконані роботи оплатить не Контрагент, а третя особа безготівковими коштами на розрахунковий рахунок. Товариство просить надати роз'яснення, чи не втратить право на застосування спрощеної системи оподаткування, уклавши такий трьохсторонній договір.

Згідно з пп. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Обмежень щодо форм ведення господарської діяльності платниками єдиного податку третьої групи нормами ПКУ не передбачено.

Тобто юридична особа - платник єдиного податку має право укладати договір за умови виконання вимог та обмежень, встановлених п. 291.4 та п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter