X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Расчет корректировки на льготируемую операцию, если в момент составления налоговой накладной код льготы не предусматривался

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 27.06.2018 г. № 2874/6/99-99-15-03-02-15/ІПК отвечает на вопросы о составлении корректировок к налоговым накладным, которые были составлены и зарегистрированы в ЕРНН:

  • в 2015 году по форме, действующей на дату такой регистрации, которая не предусматривала указания в табличной части налоговой накладной кода льготы;
  • после 01.04.2016 г., если с момента составления таких налоговых накладных в связи с изменением бюджетной классификации четыре цифры кодировки изменились на "1406 .. . ".

Плательщик в 2018 году составляет расчет корректировки к такой налоговой накладной по операции, освобожденной от НДС:

  • в строке, которой сторнируется строка налоговой накладной (путем выведения в "0"), в графе 12 "Код льготы" указывается код льготы, который корректируется "1401 ..." (указано в графе 9 налоговой накладной). При этом такая графа расчета корректировки не заполняется в случае, если расчет корректировки составляется к налоговой накладной, составленной в 01.04.2016 г., поскольку ее форма в то время не предполагала указания в табличной части налоговой накладной кода льготы;
  • добавляется с указанием нового очередного порядкового номера строка, которой не было в корректируемой налоговой накладной, в котором в графе 12 "Код льготы" указывается код льготы, который действует на дату корректировки и содержит первые четыре цифры кодировки "1406 ...".
 

См. также комментарий к индивидуальной налоговой консультации от 20.06.2018 г. № 2746/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Больше новостей
Текст документа

Про оподаткування ПДВ

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.06.2018 р. № 2874/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення коду пільги з ПДВ, який необхідно вказати у розрахунках коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних (далі - розрахунок коригування), та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, у платника ПДВ виникла необхідність скласти розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН):

  • у 2015 році за формою, чинною на дату такої реєстрації, яка не передбачала зазначення в табличній частині податкової накладної коду пільги;
  • після 01.04.2016, якщо з моменту складання таких податкових накладних у зв'язку із зміною бюджетної класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 05.01.2016 N 2 "Про внесення змін до бюджетної класифікації" перші чотири цифри кодування змінилися на "1406...".

Статтею 192 розділу V ПКУ передбачена можливість платників податку складати розрахунок коригування у разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Форму та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).

Відповідно до пункту 21 Порядку N 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунка коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком N 1307.

У розрахунку коригування вказуються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни. Пунктом 16 Порядку N 1307 передбачено, що у графі 9 зазначається код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної.

Коригування здійснюється шляхом сторнування рядків податкової накладної, показники яких підлягають коригуванню, та додавання нових рядків з правильними показниками.

Таким чином, якщо платник ПДВ складає розрахунки коригування до податкових накладних, які були складені та зареєстровані в ЄРПН за формою, чинною на дату такої реєстрації, яка не передбачала зазначення коду пільги, або з моменту складання податкових накладних код пільги змінився, то у розрахунку коригування:

  • у рядку, яким сторнується рядок податкової накладної (шляхом виведення в "0"), у графі 12 "Код пільги" зазначається код пільги, який коригується "1401..." (вказано у графі 9 податкової накладної). При цьому така графа розрахунка коригування не заповнюється у разі, якщо розрахунок коригування складається до податкової накладної, складеної до 01.04.2016, оскільки її форма на той час не передбачала зазначення у табличній частині податкової накладної коду пільги;
  • додається із зазначенням нового чергового порядкового номера рядок, якого не було у податковій накладній, що коригується, у якому у графі 12 "Код пільги" зазначається код пільги, який діє на дату коригування та містить перші чотири цифри кодування "1406...".

Згідно зі статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter