X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О праве подписи налоговой отчетности юридического лица, пребывающего в процессе прекращения

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 04.07.2018 р. № 2947/6/99-99-08-02-01-15/ІПК разъясняет, что с момента открытия ликвидационной процедуры все права руководителя юридического лица переходят председателю ликвидационной комиссии (ликвидатору).

Такой налогоплательщик (в лице ликвидатора) должен подавать и подписывать налоговую отчетность в контролирующий орган по месту регистрации и/или по неосновному месту учета до дня внесения записи о прекращении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Таким образом, для представления налоговой отчетности за подписью ликвидатора необходимо отправить в контролирующий орган заявление о присоединении к Договору о признании электронных документов, заключенному с органом ГФС, с действующей ЭЦП с соблюдением требований Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Минфина от 06.06.2017 г. № 557.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 04.07.2018 р. № 2947/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист на отримання податкової консультації щодо права підпису на податковій звітності юридичної особи, яка перебуває в процесі припинення, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Пунктом 48.5 статті 48 Кодексу визначено, що податкова декларація повинна бути підписана:

керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку (підпункт 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 Кодексу).

Подання документів засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис", Податкового кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (далі - Порядок), на підставі договору про визнання електронних документів (далі - Договір), що визначає взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу та укладається з контролюючим органом.

Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів та з використанням надійного засобу електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), керуючись Порядком, а також Договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами) (пункт 3 розділу II Порядку).

Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді (абзац 4 пункту 3 розділу II Порядку).

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України (далі - Цивільний кодекс) учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до Цивільного кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Отже, з моменту відкриття ліквідаційної процедури всі права керівника юридичної особи переходять голові ліквідаційної комісії (ліквідатору). Такий платник податків (в особі ліквідатора) повинен подавати та підписувати податкову звітність до контролюючого органу за місцем реєстрації та/або за неосновним місцем обліку до дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

Згідно відомостей ЄДР особа значиться як голова комісії з припинення або ліквідатор ДП та до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, на підставі таких відомостей, внесено дані, де особа є керівником (головою ліквідаційної комісії) ДП.

Отже, для подання податкової звітності за підписом особи необхідно надіслати до контролюючого органу заяву про приєднання до Договору з чинним ЕЦП з дотриманням вимог Порядку.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter