X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Предварительная таможенная декларация представляется декларантом таможенному органу с целью ускорения выполнения таможенных формальностей

ГФС письмом от 23.01.2018 г. № 2211/6/99-99-18-02-01-15 напоминает, что порядок осуществления таможенных формальностей по предварительной таможенной декларации типа "ЕА" подробно рассмотрен главным таможенным органом в письме от 23.09.2013 г. № 18879/7/99-99-24-01-06-17.

Отметим, что согласно ст. 259 ТКУ предварительная таможенная декларация представляется декларантом таможенному органу до ввоза товаров в Украину с целью проведения анализа рисков и ускорения выполнения таможенных формальностей.

Особенности выполнения таможенных формальностей по предварительной таможенной декларации регулируются разделом V Порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления товаров с применением таможенной декларации на бланке единого административного документа, утвержденном приказом Минфина от 30.05.2012 г. № 631.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 23.01.2018 р. № 2211/6/99-99-18-02-01-15

За результатами розгляду звернення Громадської ради при ГУ ДФС у м. Києві від 50/17 від 21.12.2017 (вх. ДФС № 82489/6 від 26.12.2017) щодо здійснення митних формальностей за попередньою митною декларацією типу "ЕА" повідомляємо наступне.

Статтею 259 Митного кодексу України (далі - Кодекс) визначений порядок застосування попередньої митної декларації, що містить відомості, достатні для:

  • ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до органу доходів і зборів призначення;
  • випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та без пред'явлення їх органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація;
  • випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пред'явлення їх органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна декларація.

Відповідно до частини другої статті 259 Кодексу попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред'явлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.

Частиною четвертою статті 259 Кодексу передбачено, що за рішенням органу доходів і зборів, яким оформлена попередня митна декларація, випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без пред'явлення їх цьому органу доходів і зборів.

Згідно з Класифікатором типів декларацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011, попередній митній декларації з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим, присвоєно літерний код "ЕА".

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина 2 статті 6 Конституції України).

Згідно із положеннями статті 259 Кодексу органи доходів і зборів наділені правом в кожному окремому випадку приймати рішення або щодо можливості випуску товарів, задекларованих за попередньою митною декларацією типу "ЕА", без пред'явлення їх органу доходів і зборів, або ж необхідності доставки та пред'явлення таких товарів органу доходів і зборів для здійснення митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.

Із врахуванням особливостей переміщення товарів різними видами транспорту, в тому числі особливостей переміщення консолідованого вантажу, листом Міністерства доходів і зборів України від 23.09.2013 № 18879/7/99-99-24-01-06-17 (із змінами) митницям було надано роз'яснення щодо порядку здійснення митних формальностей за попередньою митною декларацією типу "ЕА", які не суперечать Кодексу та не встановлюють будь-яких заборон щодо її використання.

Крім цього, варто зазначити, що вказаний лист носить лише роз'яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер, спрямований на забезпечення додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи, не обмежує прав суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та не покладає на них будь-яких додаткових обов'язків, не передбачених законодавством.

Директор Департаменту організації митного контролю О. Василенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter