X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О дате ввода РРО в эксплуатацию

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 06.07.2018 г. № 3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК разъясняет, что согласно п. 13 Порядка технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций, утвержденного постановлением КМУ от 12.05.2004 г. № 601 после окончания работ по вводу РРО в эксплуатацию представитель центра сервисного обслуживания делает запись в эксплуатационных документах, составляет справку об опломбировании РРО и акт ввода его в эксплуатацию.

К эксплуатационным документам относится паспорт (формуляр) РРО, который должен иметь отдельные разделы для внесения данных о введении регистратора в эксплуатацию и его гарантийного (послегарантийного) ремонта (п. 7, 8 Порядка № 601), при этом гарантийный срок эксплуатации РРО исчисляется с даты ввода его в эксплуатацию (п. 18 Порядка № 601).

Таким образом, датой введения в эксплуатацию РРО является дата, указанная в паспорте (формуляре) РРО, акте ввода РРО в эксплуатацию, и от которой исчисляется гарантийный срок эксплуатации РРО. Эта дата вносится в информационную систему ГФС при первичной регистрации РРО и от этой даты исчисляется срок службы РРО.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.07.2018 р. N 3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення [...] щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Що розуміється під поняттям "момент введення в експлуатації реєстратора розрахункових операцій"?

Чи правильна позиція, що дата введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій, що зазначена в акті, є моментом введення реєстратора в експлуатацію, і саме від цієї дати треба відлічувати семирічний строк служби?

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 21 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс) посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами.

Питання введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій регулюються Порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601 (далі - Порядок N 601). Так, згідно з п. 4, 11 Порядку N 601 роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються центром сервісного обслуговування відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.

При цьому п. 2 Порядку N 601 визначено, що введення в експлуатацію роботи з технічного обслуговування реєстратора розрахункових операцій, пов'язані з підготовкою його до експлуатації (вхідний контроль, регулювання, усунення виявлених несправностей), відповідно до експлуатаційних документів виробника або постачальника, а також введення обов'язкових реквізитів чека, фіскального номера користувача та переведення реєстратора у фіскальний режим роботи.

Пунктом 13 Порядку N 601 встановлено, що після закінчення робіт з введення реєстратора в експлуатацію представник центру сервісного обслуговування робить запис в експлуатаційних документах, складає довідку про опломбування реєстратора та акт введення його в експлуатацію. Згідно з п. 7, 8 Порядку N 601 до експлуатаційних документів належить паспорт (формуляр) реєстратора, який повинен мати окремі розділи для внесення даних щодо введення реєстратора в експлуатацію та його гарантійного (післягарантійного) ремонту. При цьому гарантійний строк експлуатації реєстратора обчислюється від дати введення його в експлуатацію (п. 18 Порядку N 601).

У додатку 1 до Порядку N 601 встановлена форма акта введення в експлуатацію реєстратора, яка містить поля для внесення дати введення реєстратора в експлуатацію. Один примірник акта введення в експлуатацію передається до контролюючих органів.

Отже, датою введення в експлуатацію реєстратора є відповідна дата, що зазначається в паспорті (формулярі) реєстратора, акті введення реєстратора в експлуатацію, та від якої обчислюється гарантійний строк експлуатації реєстратора. Така дата вноситься до інформаційної системи ДФС при первинній реєстрації реєстратора та від цієї дати обчислюється строк служби реєстратора. У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter