X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
04.12.2015

Умови списання безнадійного податкового боргу платників податків

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє (сайт ДФС).

Відповідно до пп. 101.1 ст. 101 ПКУ від 02.12.2010 р. № 2755-VI списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.

Пунктом 101.2 ст. 101 ПКУ визначено, що під терміном "безнадійний" розуміється:

  • податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;
  • податковий борг фізичної особи, яка:
  • визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  • померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  • понад 720 днів перебуває у розшуку;
  • податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений ПКУ;
  • податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);
  • податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, а для банків – на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення НБУ про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

У разі, якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з’являється або, якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу (п. 101.3 ст. 101 ПКУ).

Органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних відповідно до ПКУ (п. 101.4 ст. 101 ПКУ).

Органи державної фіскальної служби щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter