X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
07.12.2015

Операция уступки налогоплательщиком (клиентом) права денежного требования к должнику в пользу другого налогоплательщика (фактора) согласно договору факторинга не является объектом обложения НДС

В письме от 05.11.2015 г. № 23655/6/99-99-19-03-02-15 ГФС напоминает, что операция уступки налогоплательщиком (клиентом) права денежного требования к должнику в пользу другого налогоплательщика (фактора) согласно договору факторинга не является объектом обложения НДС согласно п.п. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 НКУ.

Кроме того, учитывая, что платежи, которые выплачиваются фактором в пользу клиента в оплату за уступку права денежного требования в пределах договора факторинга, являются составляющей операции факторинга, такие платежи также не являются объектом обложения НДС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 05.11.2015 р. № 23655/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операції з відступлення права грошової вимоги згідно з договором факторингу та повідомляє.

Згідно зі статтею 1077 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції (стаття 1079 ЦКУ).

Відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Отже, якщо об'єктом факторингових операцій є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи, то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Таким чином, враховуючи зазначене вище, операція з відступлення платником податку (клієнтом) права грошової вимоги до боржника на користь іншого платника податку (фактора) згідно з договором факторингу не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Крім того, враховуючи, що платежі, які сплачуються фактором на користь клієнта в оплату за відступлення права грошової вимоги, в межах договору факторингу є складовою операції факторингу, то такі платежі також не є об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Кодексу.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter