X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Округление в фискальных чеках сумм реализованных алкогольных напитков и табачных изделий

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 02.08.2018 г. № 3395/6/99-99-14-05-01-15/ІПК отвечает на вопрос, каким образом округлять в фискальных чеках суммы реализованных алкогольных напитков, на которые установлены минимальные оптово-отпускные и розничные цены, и табачных изделий, на которые установлены максимальные розничные цены.

В целях недопущения нарушения субъектами хозяйствования норм НКУ и Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" от 19.12.95 г. № 481/95-ВР относительно применения минимальных оптово-отпускных или розничных цен на алкогольные напитки и максимальных розничных цен на табачные изделия рекомендуется:

  • субъектам хозяйствования - продавцам алкогольных напитков при округлении общих сумм учитывать требования постановления КМУ "Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков" от 30.11.2008 г. № 957;
  • субъектам хозяйствования розничной торговли при продаже табачных изделий учитывать требования п.п. 14.1.106 НКУ, а именно: продажа субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров, на которые устанавливаются максимальные розничные цены, не может осуществляться по ценам, выше максимальных розничных ценах, увеличенных на сумму акцизного налога по розничной торговле подакцизных товаров.

В случае нарушения требований относительно применения минимальных оптово-отпускных или розничных цен на алкогольные напитки и максимальных розничных цен на табачные изделия контролирующими органами будут применяться штрафные санкции, предусмотренные статьей 17 Закона № 481.

С вопросом, как именно технически реализовать механизм округлений при продаже подакцизных товаров, рекомендовано обращаться к производителям РРО или в центры сервисного обслуживания РРО.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.08.2018 р. № 3395/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист ... щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Щодо відображення заокруглень у реєстраторах розрахункових операцій (далі – РРО) при продажу товарів, у т. ч. підакцизних.

У зв'язку з прийняттям Правлінням Національного банку України постанови від 15.03.2018 № 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" ДФС на офіційному веб-порталі у розділі "Повідомлення та нагадування" (далі – Постанова № 25) розміщено роз'яснення з питань щодо заокруглення сум реалізованих товарів (наданих послуг) у фіскальних чеках, зокрема приклади відображення сум у фіскальному чеку РРО та підсумкових сум розрахункових операцій у фіскальному звітному чеку (z -звіт) РРО і у періодичному звітному чеку (x-звіт) РРО до та після заокруглення:

1. Відповідно до пункту 5 розділу I Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, розрахункові документи, що друкуються РРО, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

Отже, суб'єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чека таким чином:

після рядка 7 фіскального чека перед рядком 8 фіскального чека додати нові рядки "Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення" та "Заокруглена знижка / заокруглена надбавка";

в рядку 8 фіскального чека "СУМА" зазначати "Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення". Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.

2. До підсумку розрахункових операцій z-звіту та x-звіту відповідно до пунктів 15 та 17 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199 (зі змінами), має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення.

Водночас ст. 17 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі – Закон № 481) передбачено застосування штрафних санкцій за порушення мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби.

Статтею 18 Закону № 481 встановлено, що всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діють у частині, що не суперечить Закону № 481.

Для запобігання порушенню суб'єктами господарювання норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та Закону № 481 щодо застосування мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби ДФС рекомендує платникам податків:

суб'єктам господарювання – продавцям алкогольних напоїв, керуючись положеннями Постанови № 25 в частині механізму заокруглення загальних сум, враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв" щодо встановлення мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої не нижче затверджених Урядом;

суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі при продажу тютюнових виробів, керуючись положеннями Постанови № 25 в частині механізму заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари, враховувати вимоги підпункту 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 та пункту 221.3 статті 221 Кодексу, а саме: продаж суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

У разі порушення вимог щодо застосування мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби контролюючими органами будуть застосовуватися штрафні санкції, передбачені статтею 17 Закону № 481.

Щодо технічних питань відображення заокруглень у РРО при продажу товарів, у т. ч. підакцизних, необхідно звертатись до виробників РРО та/або до центрів сервісного обслуговування РРО.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter