X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Полномочия представителя централизованной бухгалтерии относительно подписания отчетности

В письме от 06.11.2015 г. № 24810/10/28-10-06-11 ГФС указывает, что представитель централизованной бухгалтерии налогоплательщика имеет право осуществлять следующие действия:

  • может ставить подписи на налоговой и бухгалтерской отчетности, но только при условии, что в договоре указано, что это лицо является ответственным за ведение бухгалтерского учета, подписание и представление финансовой и налоговой отчетности;
  • не может подписывать электронную налоговую отчетность (полномочия этого лица распространяются только на подготовку электронной налоговой отчетности).
Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 06.11.2015 р. № 24810/10/28-10-06-11

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо документів, які необхідно надати у зв'язку зі зміною облікових даних особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та податкового обліку, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Питання 1.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації. Відповідно до п. 4 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV (далі – Закон № 996-XIV) однією з форм ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою.

Якщо підприємство бажає бачити у фінансовій звітності підпис представника централізованої бухгалтерії, то Законом № 996-XIV не встановлено обмежень щодо ведення бухгалтерського обліку підприємства централізованою бухгалтерією. Зокрема, відповідно до листа Міністерства фінансів України від 22 лютого 2010 року № 31-34000-10-16/3801 у разі введення бухгалтерського обліку на підприємстві аудиторською фірмою фінансова звітність за головного бухгалтера підписується відповідно до договірних засад.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розділом IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 серпня 2015 року № 747 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів" (далі – Порядок № 1588).

Згідно з п. 9.2 розділу IX Порядку № 1588 у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з Порядком № 1588, крім змін, які вносяться до ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формою № 1-ОПП подається з позначкою зміни "Зміни" та уточнені документи. У ній зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилася від реєстраційного номера облікової картки платника податків) особи, яка вестиме бухгалтерський облік на підприємстві.

Отже, враховуючи вищевикладене, представник централізованої бухгалтерії може ставити підписи на податковій та бухгалтерській звітності. Проте для цього ще на стадії укладення договору обов'язково потрібно, аби ця особа була чітко зазначена як відповідальна за ведення бухгалтерського обліку, підписання й подання фінансової та податкової звітності.

Питання 2.

Відповідно до п. 7.1 розділу III Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 10 квітня 2008 року № 233: за відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим – електронно-цифровий підпис керівника, другим – електронно-цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

Отже, враховуючи вище викладене, централізована бухгалтерія не може підписувати електронну податкову звітність. Її спеціалісти лише готують електронну податкову звітність на підпис керівнику юридичної особи.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter