X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Требования к форме первичных документов для списания ГСМ

В письме от 02.11.2015 г. № 23178/6/99-99-19-02-02-15 ГФС указывает, что основанием для бухгалтерского учета являются первичные документы, которые фиксируют факты осуществления хозяйственных операций.

Первичные документы должны быть составлены во время осуществления хозяйственной операции, а если это невозможно - непосредственно после ее окончания. При этом форма бланка путевого листа легкового автомобиля законодательством Украины не определена. В этом случае предприятие может самостоятельно создать соответствующую форму и утвердить ее приказом об учетной политике. Такая форма должна содержать все признаки первичного документа, а также сведения о хозяйственной операции и подтверждении ее осуществления.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 02.11.2015 р. № 23178/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо податкового обліку витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення (частина 1 статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Відповідно до Закону України від 05 липня 2011 року № 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" у текстах Законів України "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух" та "Про міліцію" вилучено посилання на дорожні листи будь-яких автотранспортних засобів, у тому числі вантажних автомобілів.

Оскільки законодавством України не визначено форму бланка подорожнього листа легкового автомобіля, то платник податку може використовувати зручну для обліку форму первинного документа, затверджену наказом про облікову політику підприємства, за умови наявності всіх ознак первинного документа, відомостей у ньому про господарську операцію та підтвердження її здійснення.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter