X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
10.12.2015

Особенности указания кода УКТ ВЭД в налоговой накладной при переработке импортных товаров

В письме от 30.10.2015 г. № 16554/10/26-15-22-09-32 Главное управление ГФС в г. Киеве разъясняет, что если из импортированных товаров были произведены другие виды продукции или такие товары были подвергнуты достаточной обработке/переработке на таможенной территории Украины, то произведенные, обработанные (переделанные) товары считаются товарами украинского происхождения, а потому при их поставках код УКТ ВЭД в налоговой накладной не указывается.

Критерии достаточной переработки приведены в ст. 40 ТКУ.

При этом в комментируемом письме отмечается, что п. 3 ч. 6 ст. 40 ТКУ определено, что, независимо от положений настоящей статьи, не соответствуют критерию достаточной переработки простые сборочные операции. К данному виду операций относятся операции, которые осуществляются путем складывания изделий с помощью простого крепежного материала (винтов, гаек, болтов и т. п.) либо клепания, склеивания или монтажа готовых узлов с помощью сварки (за исключением изготовления сложных изделий путем сварки), а также другие операции (регулирование, контроль, заправка рабочей жидкостью и т. п.), необходимые в процессе складывания и не связанные с переработкой (обработкой) товаров, независимо от количества и сложности таких операций.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 30.10.2015 р. № 16554/10/26-15-22-09-32

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист ТОВ  та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс), повідомляє.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу, код товару згідно з УКТ ЗЕД є одним із обов'язкових реквізитів, який зазначається в податковій накладній при постачанні підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України.

Статтею 36 глави 6 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI (далі – Митний кодекс) визначено, країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом.

Згідно зі статтею 40 глави 6 Митного кодексу, у разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною походження товару вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні для того, щоб товар отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям достатньої переробки згідно з положеннями цієї статті.

Критеріями достатньої переробки є:

1) виконання виробничих або технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

2) зміна вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару (правило адвалорної частки);

3) виконання виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті переробки товару не ведуть до зміни його класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД або вартості згідно з правилом адвалорної частки, але з дотриманням певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням із тієї країни, де такі операції мали місце.

Такі критерії достатньої переробки, для конкретних товарів встановлюються та застосовуються у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Якщо стосовно конкретного товару такі критерії достатньої переробки, як правило адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій, не встановлено, то застосовується правило, згідно з яким товар вважається підданим достатній переробці, якщо в результаті його переробки змінено класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.

Враховуючи викладене, якщо з імпортованих товарів були вироблені інші види продукції або такі товари були піддані достатній обробці/переробці на митній території України, то вироблені, оброблені/перероблені товари вважаються товарами українського походження, а тому при їх постачанні код УКТ ЗЕД в податковій накладній не зазначається.

При цьому, наголошуємо, що нормами пункту 3 частини 6 статті 40 Митного кодексу визначено наступне.

Незалежно від положень цієї статті не відповідають критерію достатньої переробки прості складальні операції.

До даного виду операцій відносяться операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання, склеювання або монтажу готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), а також інші операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні у процесі складання і не пов'язані з переробкою (обробкою) товарів, незалежно від кількості та складності таких операцій.

Згідно із статтею 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Крім того, повідомляємо, що на офіційному сайті ДФС України (http://sfs.gov.ua/) існує загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (далі "ЗІР"), який створено у рамках Електронного Уряду з урахуванням тенденцій розвитку інформаційних технологій у сфері побудови веб-ресурсу та розглядається як інтегрований ресурс в інформаційне середовище органів ДФС, у якому уся направленість діяльності Державної фіскальної служби України, як внутрішня так і зовнішня, а також усі відповідні процеси інформаційно-довідкових ресурсів підтримуються та забезпечуються відповідними інформаційно-комп'ютерними технологіями.

Робота "ЗІР" направлена на забезпечення суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією.

У розділі "Запитання-відповіді з Бази знань" реалізована можливість самостійного пошуку інформації, шляхом ознайомлення з редакціями відповідей на запитання, з якими звертаються клієнти до Контакт-центру по телефону, електронній пошті та письмово.

Заступник начальника З. Лагутіна

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter