X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О сроках выплаты заработной платы

Минсоцполитики в письме от 23.07.2018 г. № 1305/0/101-18/28 напоминает, что заработная плата должна выплачиваться:

  • не реже 2 раз в месяц;
  • через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней;
  • не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Поскольку выплата заработной платы производится не реже 2 раз в месяц, то предприятие может выплачивать заработную плату и 3 раза в месяц.

Половиной месяца считаются 15 календарных дней с 1 по 15 число, а второй половиной - с 16 по 30 (31). То есть заработная плата за первую половину месяца должна выплачиваться в период не позднее с 16 по 22 число, а за вторую половину - с 1 по 7 число, например:

  • дата выплаты заработной платы за первую половину месяца 16 число, а за вторую - 1 число;
  • дата выплаты заработной платы за первую половину месяца 22 число, а за вторую половину - 6 число и т.п.

Конкретные сроки выплаты заработной платы устанавливаются предприятиями, организациями самостоятельно в коллективном договоре или ином нормативном акте работодателя.

Частью 2 ст. 24 Закона об оплате труда установлено, что в случае, когда день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне. При этом следующая выплата заработной платы будет проводиться в дни, определенные коллективным договором или другим нормативным актом предприятия.

Выплата заработной платы производится за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего времени, который заполняется за отчетный месяц (с 1 по 15 и с 16 по 31 число).

Гоструда в письме от 25.07.2018 г. № 5870/4/4.1-ДП-18, повторив основные моменты, изложенные в предыдущем письме, разъясняет, что отсутствуют правовые основания для переноса сроков выплаты заработной платы на последующие периоды.

Больше новостей
Тексты документов

Щодо строків виплати заробітної плати

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.07.2018 р. № 1305/0/101-18/28

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо строків виплати заробітної плати та повідомляє.

Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами регулює Закон України "Про оплату праці" (далі - Закон).

Відповідно до статті 24 Закону терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства.

При цьому заробітна плата має виплачуватись не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Тобто зазначеними нормами встановлено, що виплата заробітної плати здійснюється не рідше 2 разів на місяць, а отже підприємство може виплачувати заробітну плату і 3 рази на місяць.

Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною - з 16 по 30 (31).

Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватись в період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину - з 1 по 7 число.

Наприклад, дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 16 число, а за другу - 1 число; дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 22 число, а за другу половину - 6 число тощо.

Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами, організаціями самостійно в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця.

Частиною другою статті 24 Закону встановлено, що у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

При цьому наступна виплата заробітної плати буде проводитись у дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом підприємства.

Виплата заробітної плати здійснюється за фактично відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць (з 1 по 15 та з 16 по 31 число).

Щодо порушення строків виплати заробітної плати, то відповідно до статті 36 Закону за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

Директор Департаменту О. Товстенко

Лист Департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці від 25.07.2018 р. № 5870/4/4.1-ДП-18

Державна служба України з питань праці розглянула Ваше звернення від 10.07.2018 і повідомляє таке.

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Слід зазначити, що правових підстав для перенесення строків виплати заробітної плати в наступні періоди немає.

У разі виникнення додаткових питань пропонуємо Вам звернутися до Міністерства соціальної політики, яке є органом, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у сфері праці та соціальної політики, трудових відносин.

Інформуємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Директор І. Дегнера

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter