X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Если приобретена недвижимость, а земля под ней находится в аренде у другого лица и не возвращена органу местного самоуправления, именно такое лицо является плательщиком платы за землю

В ИНК от 15.06.2018 г. № 2658/ІПК/10/26-15-12-04-18 ГУ ГФС в г. Киеве в ответ на вопрос предприятия - собственника здания о том, кто должен уплачивать арендную плату за коммунальную землю под таким зданием, которая до сих пор находится в аренде у другого лица и не возвращена им органу местного самоуправления, разъясняет следующее.

Арендатор земельного участка в случае прекращения договора аренды земли (в частности, при приобретении права собственности на недвижимое имущество другим лицом, нежели арендатор) обязан вернуть арендодателю земельный участок на условиях, определенных договором (ст. 34 Закона Украины от 06.10.98 г. № 161-XIV "Об аренде земли").

Таким образом, в случае невозврата арендованного земельного участка до момента приобретения права собственности на недвижимое имущество другим лицом арендатор земельного участка уплачивает арендную плату за землю по договору до заключения соответствующего договора аренды новым владельцем недвижимого имущества.

Вопрос относительно возмещения арендной платы в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество, которое расположено на этом земельном участке, другим лицом регулируется нормами ГКУ. То есть в рассматриваемом случае плательщиком платы за землю является арендатор земельного участка, а собственник недвижимости, которая находится на таком участке, может (обязан, если заключен соответствующий договор) возмещать ему арендную плату.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 15.06.2018 р. № 2658/іпк/10/26-15-12-04-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист Товариства щодо плати за землю (далі - Плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало що є орендарем земельної ділянки на підставі договору оренди землі, при цьому, право власності на торгівельний, розважальний та офісний центр, розташований на цій земельній ділянці набуло інше товариство на підставі інвестиційного договору.

Товариство просить роз'яснити порядок справляння орендної плати за земельну ділянку у разі набуття права власності на нерухоме майно, що розташоване на цій земельній ділянці іншою особою.

Договірні відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним та Цивільним кодексами України, Законом України "Про оренду землі" (далі - Закон), а справляння Плати здійснюється відповідно до Кодексу.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (п. 288.1 ст. 288 Кодексу).

Порядок припинення Договору визначено Законом. Орендар, який має намір припинити право оренди земельної ділянки, зокрема, у разі набуття права власності на нерухоме майно, що розташоване на цій земельній ділянці іншою особою, зобов'язаний отримати згоду орендодавця на припинення (відчуження) права оренди (ст. 8 1 та ст. 31 Закону).

При цьому, орендар земельної ділянки у разі припинення договору оренди землі, зокрема, й у разі набуття права власності на нерухоме майно іншою особою ніж орендар, зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором (ст. 34 Закону).

З огляду на викладене, у разі неповернення орендованої земельної ділянки до моменту набуття права власності на нерухоме майно, іншою особою, орендар земельної ділянки сплачує орендну плату за землю за Договором до укладання відповідного договору оренди власником нерухомого майна.

Питання цивільно-правових відносин при відшкодуванні орендної плати, у разі набуття права власності на нерухоме майно, що розташоване на цій земельній ділянці іншою особою, регулюються нормами цивільного законодавства та не належать до компетенції контролюючих органів.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter