X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О включении в состав расходов суммы уплаченных процентов, начисленных плательщику налогов за пользование кредитными средствами

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 31.08.2018 г. № 3809/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК рассматривает случай, когда кредитные средства привлекаются предпринимателем для приобретения товаров, используемых в хозяйственной деятельности.

При этом оплата процентов, начисленных на кредитные средства, полученные от банка на приобретение товаров, используемых в хозяйственной деятельности, является стоимостью приобретенных банковских услуг, прямо связанных с хозяйственной деятельностью предпринимателя.

Таким образом, физическое лицо - предприниматель на общей системе налогообложения может отнести в состав расходов затраты по уплате процентов банка при заключении кредитных договоров с банками для нужд финансово-хозяйственной деятельности такого предпринимателя, при выполнении следующих условий:

  • расходы фактически уплачены, документально подтверждены первичными документами и связаны с получением доходов физического лица - предпринимателя;
  • товары (услуги) для получения которых брался кредит, фактически получены физическим лицом - предпринимателем.
Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 31.08.2018 р. № 3809/г/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 53 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення від 29.06.2017 № 2906/1 (вх. ДФС від 10.07.2017 № Г/2547) щодо включення до складу витрат суму сплачених відсотків, які нараховані платнику податків за користування кредитними коштами та з урахуванням висновків Дніпропетровського окружного адміністративного суду, викладених у постанові від 31.03.2016 (справа № 804/16096/15), надає нову індивідуальну податкову консультацію щодо практичного застосування норм податкового законодавства.

Статтею 129 1 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання.

Водночас ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Кодексом.

Відповідно до ст. 42 глави IV Господарського кодексу України підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Кодексу.

Так, відповідно до п. 177.2 ст. 177 Кодексу об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Пунктом 177.4 ст. 177 Кодексу визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування.

Відповідно до пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 Кодексу до переліку інших витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, належить, зокрема, вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Відповідно до п. 6 частини 1 ст. 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" № 2664-111 від 12.07.2001 року надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, серед інших є фінансовою послугою.

Крім того, п. 14 частини 1 ст. 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" визначено, що до фінансових послуг відносяться банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

В свою чергу, Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року № 2121-III надані наступні тлумачення термінів:

  • банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків;
  • клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку.

Згідно з частиною 1 ст. 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність" як кредитні в цій статті розглядаються зокрема банківські послуги щодо розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Таким чином, кредитування (тобто надання грошових коштів в позику під проценти банківською або іншою фінансовою установою) є банківською (фінансовою) послугою, в якій банк виступає надавачем такої послуги, а клієнт банку є користувачем послуг банку.

Як вбачається із обставин, викладених у зверненні, кредитні кошти залучаються підприємцем для придбання товарів, які використовуються в господарській діяльності. Тобто оплата процентів, нарахованих на кредитні кошти, що одержані від банку для закупівлі товарів, які використовуються в господарській діяльності, є вартістю придбаних банківських послуг, прямо пов'язаних з господарською діяльністю підприємця.

Враховуючи викладене, фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування може віднести до складу витрат витрати по сплаті відсотків банку при укладенні кредитних договорів з банками для потреб фінансово-господарської діяльності фізичної особи - підприємця за умови, якщо вони документально підтверджені первинними документами; пов'язані з отриманням доходів фізичної особи - підприємця; фактично сплачені; товари (послуги) фактично отримано фізичною особою - підприємцем.

Зазначаємо, що з урахуванням положень ст. 52 Кодексу ця консультація, надана на виконання постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 31.03.2016 у справі № 804/16096/15, має індивідуальний характер та може застосовуватися виключно фізичною особою - підприємцем [...].

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter