X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налогообложение доходов физических лиц, полученных от продажи унаследованного имущества

В письме ГФС от 05.10.2015 г. № 9288/П/99-99-17-03-03-14 рассматривается порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи унаследованного имущества.

Напомним, что доход, полученный физическим лицом от продажи не чаще одного раза в течение отчетного налогового года одного из объектов недвижимости (жилого дома, земельного участка), полученных в наследство, не облагается налогом на доходы и военным сбором. При этом земельные участки не должны превышать норм безвозмездной передачи, определенных в ст. 121 ЗКУ, в зависимости от назначения, а именно:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства - не более 2,0 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах - не более 0,25 га, в поселках - не более 0,15 га, в городах - не более 0,10 га.

ГФС указывает что продажу в текущем отчетном налоговом году иных объектов, сверх вышеуказанных, следует рассматривать как вторую и последующую продажи. При этом согласно п. 172.2 ст. 172 НКУ доход, полученный налогоплательщиком от продажи в течение отчетного налогового года более одного из объектов недвижимости, указанных в п. 172.1 НКУ, или от продажи объекта недвижимости, не указанного в этом пункте, подлежит обложению налогом на доходы по ставке 5 % (п. 167.2 ст. 167 НКУ) и военным сбором по ставке 1,5 % (п.п. 1.3 п. 161 подраздела 10 раздела XX НКУ).

Физическое лицо, которое продает объекты недвижимости, определяет очередность их продажи самостоятельно.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 05.10.2015 р. № 9288/П/99-99-17-03-03-14

Державна фіскальна служба Україна розглянула звернення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого від продажу майна набутого у спадщину і в межах компетенції повідомляє.

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів в Україні регулюються Кодексом.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до пп. 163.1.2 п. 163.2 ст. 163 Кодексу платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

При цьому відповідно до пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 172 Кодексу.

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Відповідно до ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах, зокрема:

  • для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;
  • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 гектара.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в цьому пункті, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону (п. 172.3 ст. 172 Кодексу).

Крім того, п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір (далі – збір).

Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Кодексу, зокрема фізична особа – резидент.

Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Згідно з п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого відповідно до пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу включається частина доходу від операцій з нерухомим майном, розмір якого визначається згідно з положеннями ст. 172 Кодексу.

Разом з пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Ставка збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Враховуючи викладене, дохід отриманий від продажу Вами не частіше одного разу протягом звітного податкового року одного з об'єктів нерухомості (житлового будинку, земельної ділянки площею 0,25 га, земельної ділянки площею 0,11 га), одержаних у спадщину не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та збором. При цьому земельні ділянки, не повинні перевищувати норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення.

Продаж у цьому ж звітному податковому році двох інших із зазначених Вами об'єктів, слід розглядати як другий та наступний, із застосуванням ставок податку на доходи фізичних осіб 5 відс. та збору 1,5 відсотки.

Фізична особа, яка продає такі об'єкти самостійно визначає їх черговість.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter