X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

У оптового продавца алкоголя отсутствует обязанность проверять наличие лицензии у покупателя

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 04.09.2018 г. № 3827/6/99-99-12-01-01-15/ІПК разъясняет, что в соответствии со ст. 15 Закона Украины от 19.12.95 г. № 481 "О государственнном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий розничная торговля алкогольными напоили (кроме столовых вин) или табачными изделиями может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности, в том числе их производителями, при наличии у них лицензий. Таким образом, оптовая продажа столовых вин может осуществляться субъектам хозяйствования без наличия у последних лицензий на розничную алкогольными напоили лишь при условии соответствия такой продукции понятию "вина столовые" в понимании законодательства Украины.

Кроме того, отмечается, что действующими нормативно-правовыми актами в сфере регулирования производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий не предусмотрена обязанность субъекта хозяйствования проверять наличие у контрагента лицензии на соответствующий вид деятельности.

Вместе с этим сообщаем, что на официальном веб-портале ГФС, как органа лицензирования, размещена информация из лицензионных реестров выданных лицензий на производство, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями:

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 04.09.2018 р. № 3827/6/99-99-12-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула звернення ... щодо здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями, а саме винами столовими та в межах компетенції повідомляє.

Товариство цікавлять наступні питання:

1) чи може Товариство здійснювати оптову торгівлю винами столовими суб'єктам господарювання при відсутності у останніх ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями?

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України визначено Законом України від 19 грудня 1995 року № 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі – Закон № 481). Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, передбачених цим Законом.

Правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, регулює Закон України від 16 червня 2005 року № 2662 "Про виноград та виноградне вино" (далі – Закон № 2662). Згідно з статтею 1 Закону № 2662 вино столове – вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке.

Оптова торгівля відповідно до статті 1 Закону № 481 визначається як діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання.

Статтею 15 Закону № 481 передбачено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

З урахуванням викладеного, оптовий продаж столових вин може здійснюватися суб'єктам господарювання без наявності у останніх ліцензій на роздрібну алкогольними напоями лише за умови відповідності такої продукції поняттю "вина столові" у розумінні законодавства України.

2) Чи зобов'язане підприємство переконатися щодо наявності у покупця відповідної ліцензії на торгівлю алкогольними напоями при відвантаженні алкогольної продукції?

Згідно з статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Статтею 627 Цивільного кодексу України зазначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Чинними нормативно-правовими актами у сфері регулювання виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів не передбачений обов'язок суб'єкта господарювання перевіряти наявність у контрагента ліцензії на відповідний вид діяльності.

Разом з цим повідомляємо, що на офіційному веб-порталі ДФС як органу ліцензування розміщено інформацію з ліцензійних реєстрів виданих ліцензій на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами відповідно до вимог п. 7 1 Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1658.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter