X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.12.2015

Повторно зарегистрированное лицо является плательщиком НДС с новой даты регистрации, поэтому оно не имеет права на составление и регистрацию в ЕРНН расчетов корректировки к налоговым накладным, составленным в период первой регистрации

В письме от 29.10.2015 г. № 23007/6/99-99-19-03-02-15 ГФС разъясняет, что в случае аннулирования регистрации плательщика НДС он утрачивает право на составление и регистрацию в ЕРНН налоговых накладных/расчетов корректировки после даты такого аннулирования. Повторно зарегистрированное лицо является плательщиком НДС с новой даты регистрации его в качестве плательщика НДС, а поэтому не имеет права на составление и регистрацию в ЕРНН расчетов корректировки к налоговым накладным, составленным в период до аннулирования его предыдущей регистрации в качестве плательщика НДС.

При этом повторно зарегистрированное в качестве плательщика НДС лицо не имеет права на корректировку налоговых обязательств при возврате от покупателя товаров, которые были поставлены им в период предыдущей регистрации в качестве плательщика НДС.

Однако данное мнение ГФС необоснованно, поскольку таких ограничений НКУ не содержит.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України

від 29.10.2015 р. № 23007/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист підприємства щодо порядку коригування податкових зобов'язань постачальника та податкового кредиту отримувача при поверненні поставлених товарів/послуг продавцю після анулювання та повторної реєстрації такого продавця платником ПДВ та повідомляє.

Відповідно до пункту 201.8 статті 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та пункту 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 (далі – Порядок № 957), право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 Кодексу, та яким присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Пунктом 184.1 статті 184 Кодексу встановлено, що реєстрація платником ПДВ діє до дати її анулювання, яка проводиться шляхом виключення особи з реєстру платників ПДВ у відповідних випадках.

З моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних (пункт 184.5 статті 184 Кодексу).

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Згідно з підпунктом 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то:

  • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
  • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Пунктом 21 Порядку № 957 визначено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Розрахунок коригування складається особами, визначеними відповідно до пункту 1 Порядку № 957.

На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

Таким чином, якщо особі анульовано реєстрацію платника ПДВ, така особа втрачає право на складання та реєстрацію в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування після дати такого анулювання. Повторно зареєстрована платником ПДВ особа є платником ПДВ з нової дати реєстрації її платником ПДВ, а тому не має права на складання та реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, складених особою в період до анулювання її попередньої реєстрації платником ПДВ.

При цьому повторно зареєстрована платником ПДВ особа не має права на коригування податкових зобов'язань при поверненні від покупця товарів, які були поставлені нею в період її попередньої реєстрації платником ПДВ.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter