X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
В налоговой накладной, составленной филиалом, указывается его название вместе с наименованием головного предприятия

ГУ ГФС в г. Киеве в письме от 06.11.2015 г. № 16949/10/26-15-15-01-18 напоминает, что при составлении налоговой накладной филиалом или другим структурным подразделением налогоплательщика в графе "Продавец" налоговой накладной указывается наименование головного предприятия, зарегистрированного как плательщик НДС, и наименование такого филиала (структурного подразделения). В случае поставки товаров/услуг филиалу (структурному подразделению) налогоплательщика при составлении налоговой накладной в графе "Покупатель" вместе с наименованием головного предприятия, зарегистрированного как плательщик НДС, указывается наименование такого филиала (структурного подразделения), который фактически является от имени головного предприятия (покупателя) стороной договора. Таким образом, в вышеуказанных случаях при составлении налоговых накладных обязательно указывается название филиала (структурного подразделения) вместе с наименованием головного предприятия.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 06.11.2015 р. № 16949/10/26-15-15-01-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо особливостей складання податкової накладної філією (структурним підрозділом) платника податку і в межах своїх повноважень повідомляє.

Законом України від 16.07.2015 р. № 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі – Закон № 643-VIII) внесено деякі зміни до порядку складання та реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Так, відповідно до підпункту "г" пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), у разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства – платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу).

Також, згідно з пунктом 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 22.09. 2014 р. № 957 (зі змінами та доповненнями), якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в графі "Продавець" податкової накладної зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та найменування такої філії (структурного підрозділу).

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі "Покупець" разом із найменуванням головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, зазначається найменування такої філії (структурного підрозділу), яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.

Таким чином, лише у вищевказаних випадках при складанні податкових накладних обов'язково зазначається назва філії (структурного підрозділу) разом із найменуванням головного підприємства.

Згідно із ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

В. о. заступника начальника Е. Пруднікова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter