X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Корректировка НДС после уменьшения поставщиком цены на товар, уже проданный предприятием ниже себестоимости

ГФС в ИНК от 28.09.2018 г. № 4231/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает следующую ситуацию. Предприятие поставляет товар по цене, ниже цены приобретения, и потому осуществляет начисление НДС в соответствии с п. 188.1 НКУ, исходя из суммы превышения цены приобретения над ценой поставки. Поставщик предприятия, согласно условий договора, после выполнения предприятием обязательств по объемам продаж, уменьшает цены на товар, поставленный предприятию, и который предприятие в дальнейшем поставляло покупателям. Поставщик уменьшил свои налоговые обязательства по НДС, а предприятие - налоговый кредит в соответствии с требованиями ст. 192 НКУ.

В консультации разъясняется, что если после регистрации в ЕРНН сводной налоговой накладной, составленной исходя из превышения цены приобретения/обычной цены/балансовой (остаточной) стоимости товаров/услуг над фактической ценой их поставки происходит уменьшение стоимости приобретенных товаров/услуг, продавец на дату регистрации в ЕРНН расчета корректировки к соответствующей налоговой накладной, составленной в связи с уменьшением стоимости приобретенных товаров/услуг, вправе составить расчет корректировки к такой сводной налоговой накладной.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.09.2018 р. № 4231/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної (далі – розрахунок коригування), та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено в запиті, постачання товару товариством відбувається за ціною, що є нижчою за ціну його придбання, а тому товариством здійснюється самостійне нарахування ПДВ відповідно до підпункту 188.1 статті 188 ПКУ, а саме виходячи з суми перевищення ціни придбання над ціною постачання. Постачальник товариства, відповідно до умов договору, після виконання визначених об'ємів продажу товариством зменшує ціни на товар, який постачався товариству, та який товариство, у свою чергу, постачало покупцям. Компанія постачальник зменшила податкові зобов'язання з ПДВ, а товариство, відповідно, податковий кредит відповідно до вимог статті 192 ПКУ.

Відповідно до п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни, зокрема, придбання таких товарів/послуг.

Відповідно до п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок № 1307), у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена, зокрема, відповідно до ст. 188 ПКУ, перевищує фактичну ціну, постачання таких товарів/послуг постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до п. 8 Порядку № 1307 (15 – Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 ПКУ, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Згідно з п. 192.1 ст. 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Розрахунки коригування, складені платником податку, до податкових накладних, що, зокрема, не видаються отримувачу, підлягають реєстрації в ЄРПН таким платником податку.

Згідно із п. 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Отже, якщо після реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної, складеної виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, відбувається зменшення вартості придбаних товарів/послуг, продавець на дату реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до відповідної податкової накладної, складеного у зв'язку зі зменшенням вартості придбаних товарів/послуг, має право скласти розрахунок коригування до такої зведеної податкової накладної.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter