X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

О представлении отчетности и уплате налогов в случае изменения местонахождения, связанного с изменением административно-территориальной единицы, дважды в течение календарного года

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 28.09.2018 г. № 4251/6/99-99-08-01-01-15/ІПК разъясняет, что в случае изменения местонахождения, связанного с изменением административно-территориальной единицы, дважды в течение календарного года, уплата налогов и предоставления налоговых деклараций (расчетов, отчетов) по таким налогам осуществляется в контролирующий орган, в котором налогоплательщик состоял на учете до регистрации первого изменения местонахождения с признаком того, что он является плательщиком налогов до окончания года.

Представление отчетности о суммах ЕСВ и его уплата за отчетный период, в котором налогоплательщик изменил место нахождения, что связано с изменением административно-территориальной единицы (с первого до последнего календарного числа отчетного периода) осуществляется в контролирующий орган по новому местонахождению.

Больше новостей
Текст документа

Про подання звітності та сплату податків у разі зміни місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, двічі протягом календарного року

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.09.2018 р. № 4251/6/99-99-08-01-01-15/ІПК

Облік платників податків в контролюючих органах врегульовано положеннями глави 6 Кодексу.

Пунктом 66.3 статті 66 Податкового кодексу України встановлено, що у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Процедури переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) визначені розділом X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за N 1562/20300, із змінами (далі - Порядок N 1588).

Зокрема, розділом X Порядку N 1588 встановлено, що процедури переведення платника податків шляхом взяття на облік / зняття з обліку (зміни основного місця обліку) розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Переведення платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням здійснюється протягом місяця з дня отримання інформації про зміну місцезнаходження.

Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку (п. 10.8 розд. X Порядку N 1588).

Водночас, пунктом 8 статті 45 Бюджетного кодексу України встановлено, що у разі зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Відповідно до пункту 10.13 розділу X Порядку N 1588, у разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

1) у такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи - підприємця за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII цього Порядку без подання заяви платником податків та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 10.14 - 10.21 цього розділу;

2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов'язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів (пункт 7.3 розділу VII Порядку N 1588).

При цьому, згідно з пунктом 8 розділу III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 N 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за N 460/26905 (із змінами) (далі - Порядок), якщо страхувальник із числа страхувальників, крім зазначених у пунктах 5, 6 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання, що пов'язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, Звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу доходів і зборів, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

Враховуючи викладене, у випадку зміни місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, двічі протягом календарного року, сплата податків, зокрема, податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) щодо таких податків здійснюється до контролюючого органу, в якому платник податків перебував на обліку (основне місце обліку) до реєстрації зміни місцезнаходження вперше (до контролюючого органу, в якому платник податків обліковується (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року).

Подання звітності про суми нарахованого єдиного внеску та його сплата за звітний період, у якому платник податків змінив місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) здійснюється до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (основне місце обліку).

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация