X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Утверждены размеры штрафов за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании

Решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 08.10.2015 г. № 1542 утверждены новые размеры штрафов, которые могут налагаться на телерадиоорганизации и провайдеров программных услуг за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании.

Больше новостей
Текст документа

Про затвердження розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08.10.2015 р. № 1542

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.12.2015 р. за № 1504/27949

Керуючись частиною десятою статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтею 17, частиною другою статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розміри штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 червня 2015 року № 743 "Про затвердження розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 липня 2015 року за № 828/27273.

3. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Прес-службі оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності після погодження розмірів штрафів Кабінетом Міністрів України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Голова Ю. Артеменко

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 08.10.2015 р. № 1542

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.12.2015 р. за № 1504/27949

РОЗМІРИ ШТРАФІВ, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення

Розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про накладення штрафу, і складає:

 • для телерадіоорганізацій:
  • 25 відсотків – за вчинення порушень, передбачених абзацами другим – п'ятим частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (далі – Закон);
  • 10 відсотків – за вчинення порушень, передбачених абзацами восьмим – тринадцятим частини сдругої статті 6 Закону;
  • 5 відсотків – за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії;
 • для провайдерів програмної послуги:
  • 25 відсотків – за вчинення порушень, передбачених частиною другою статті 42 Закону;
  • 10 відсотків – за вчинення порушень, передбачених частинами сьомою – дев'ятою статті 39 Закону;
  • 5 відсотків – за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії.

У разі якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення, розмір штрафу встановлюється з найбільшого нарахованого розміру ліцензійного збору.

У разі якщо один ліцензіат має декілька ліцензій з однаковими способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення на різні території мовлення, розмір штрафу встановлюється шляхом складання сум штрафів, що будуть нараховані за відповідні порушення.

Заступник начальника юридичного управління Г. Чумаченко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter