X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Исчисление страхового стажа работника за период военной службы во время мобилизации и внесение записей в трудовую книжку

У работников, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период, при назначении пенсии по возрасту на льготных условиях возникают проблемы с возможностью включения периода военной службы в льготный стаж. Эти проблемы также связаны с тем, что если работник был призван на военную службу в период трудовых правоотношений, то сведения о прохождении военной службы в трудовую книжку не вносятся (см. письмо Минсоцполитики от 04.04.2018 г. № 156/0/22-18).

ПФУ в письме от 02.05.2018 г. № 15202/02-72 сообщает, что согласно ст. 24 Закона Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - Закон № 1058) при назначении пенсии страховой стаж исчисляется по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета.

Если за период с 01.07.2000 г. по 31.12.2016 г. в реестре застрахованных лиц отсутствуют сведения, необходимые для исчисления страхового стажа военнослужащим, то страховой стаж исчисляется на основании справки о прохождении военной службы и об уплаченных суммах страховых взносов.

Воинскими частями и органами, которые выплачивают денежное довольствие военнослужащим, в ПФУ подаются персонифицированные сведения об уплате страховых взносов, необходимые для назначения пенсии военнослужащим.

Согласно ст. 24 и 114 Закона № 1058, ст. 8 Закона Украины от 20.12.91 г. № 2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" время прохождения военной службы в особый период засчитывается в стаж работы, который дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях. Однако такой период военной службы не должен превышать имеющийся стаж работы, дающий право на льготную пенсию по возрасту.

Больше новостей
Тексты документов

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.04.2018 р. № 156/0/22-18

Юридичним департаментом Міністерства розглянуто ваш лист і в межах компетенції повідомляється наступне.

Відповідно до положень пункту 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.93 за № 110 (далі - Інструкція), до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема записи про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби.

Передбачені цим пунктом записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.

У вашому випадку відомості про військову службу до трудової книжки не заносяться.

Крім цього, звертаємо увагу, що період проходження військової служби не може підтверджуватися відповідними записами, занесеними до трудових книжок працівників.

Відповідно до частини першої статті 48 Кодексу законів про працю України трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Принагідно інформуємо, що документом для підтвердження проходження військової служби є військовий квиток.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту О. Туліна

Лист Пенсійного фонду України від 02.05.2018 р. № 15202/02-72

Розглянувши вашого листа від 15.03.2018 № 308-К щодо порядку внесення запису до трудової книжки працівника, якого призвали на військову службу під час мобілізації на особливий період, та підстави для зарахування до страхового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, періоду військової служби під час мобілізації на особливий період, Пенсійний фонд України, в порядку порушених питань та в межах компетенції, повідомляє.

1, 2. Згідно з пунктом 8.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58 (далі – Інструкція), роз'яснення з питань, що пов'язані із застосуванням Інструкції, надає Мінпраці України (нині – Міністерство соціальної політики України).

Зі своєї сторони повідомляємо, що при призначенні пенсії органи Пенсійного фонду України обчислюють страховий стаж відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон № 1058), якою передбачено, що страховий стаж за період з 01.01.2004 обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

У разі якщо за період з 01.07.2000 по 31.12.2016 в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків (абзац 2 частини 2 статті 24 Закону № 1058).

Протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (з 11.10.2017) військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються, у разі їх відсутності, персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 01.07.2000 по 31.12.2016, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, поліцейським, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (пункт 3 розділу XV Закону № 1058).

3. При обчисленні стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до статті 114 Закону № 1058, органи Пенсійного фонду України керуються статтею 24 Закону № 1058 та статтею 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", якою передбачено зокрема, що час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України "Про оборону України", зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України "Про оборону України", особа працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України "Про оборону України", який зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Заступник Голови правління І. Ковпашко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter