X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О составлении отчета по ЕСВ предпринимателем, успевшем в течение года перейти на единый налог и вернуться на общую систему налогообложения

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 24.10.2018 р. № 4530/ІПК/15-32-13-01-10 рассматривает ситуацию с заполнением отчета по ЕСВ предпринимателем, который на начало года был на общей системе налогообложения, с третьего квартала перешел на упрощенную систему налогообложения и с четвертого - вновь вернулся на общую систему.

Физические лица - предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, формируют и подают сами за себя в органы доходов и сборов Отчет по по ЕСВ по форме № Д5.

Алгоритм составления Отчета по форме № Д5 предусматривает проставление в строке 6 "Тип плательщика и период пребывания (месяц)" отметки "X" в ячейке, которая соответствует типу плательщика ЕСВ и прописывается период пребывания на выбранной системе налогообложения.

В данном случае отметка "X" проставляется в ячейке "ФЛ - на общей системе налогообложения" с указанием срока пребывания на общей системе налогообложения с 01.01.2018 по 31.12.2018 и ячейке "ФЛ - на упрощенной системе налогообложения" с указанием срока пребывания на упрощенной системе налогообложения с 01.07.2018 по 30.09.2018.

В таблице 1 формы № Д5 при заполнении графы 2 напротив соответствующих месяцев указывается код категории застрахованного лица в соответствии с Таблицей соответствия кодов категорий застрахованных лиц согласно приложению 2 к Порядку № 435, а именно: ФЛ - предприниматели на общих основаниях - категория 5, ФЛ - предприниматели на упрощенной системе налогообложения - категория 6.

Кроме того, в консультации обращается внимание на явную ошибку в Отчете по ЕСВ по форме № Д5, в названии графы 6 таблицы 1 формула для расчета ЕСВ (графа 3 × графа 4) приведена с ошибкой.

Эта величина должна рассчитываться по формуле:

графа 4 × графа 5 / 100.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Одеській області від 24.10.2018 р. № 4530/ІПК/15-32-13-01-10

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло звернення ФОП щодо надання податкової консультації у порядку ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі ПКУ), з питання порядку заповнення таблиці 1 Додатка 5 Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які у звітному році неодноразово змінювали систему оподаткування, та керуючись ст. 52 ПКУ повідомляє наступне.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) затверджено наказом Міністерства фінансів України 14 квітня 2015 року № 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511), далі – Порядок № 435.

Цей Порядок визначає процедуру, форму, строки подання звіту щодо сум нарахованого ЄВ (далі – Звіт) до Державної фіскальної служби України.

Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт згідно з додатком 5 (далі – форма № Д5) до Порядку № 435.

Алгоритм складання Звіту форми № Д5 передбачає проставляння у рядку 6 "Тип платника та період перебування (місяць)" відмітки "X" у комірці, яка відповідає типу платника ЄВ та прописується період перебування на обраній системі оподаткування.

У Вашому випадку відмітка "X" проставляється у комірці "ФО – на загальній системі оподаткування" з зазначенням періоду перебування на загальній системі оподаткування з 01.01.2018 по 31.12.2018 та комірці "ФО – на спрощеній системі оподаткування" з зазначенням періоду перебування на спрощеній системі оподаткування з 01.07.2018 по 30.09.2018.

У таблиці 1 форми № Д5 під час заповнення графи 2 навпроти відповідних місяців зазначається код категорії застрахованої особи згідно Таблиці відповідності кодів категорій застрахованих осіб згідно з додатком 2 до Порядку № 435, а саме: ФО – підприємці на загальних підставах – категорія 5; ФО – підприємці на спрощеній системі оподаткування – категорія 6.

У графі 6 таблиці 1 форми № Д5 зазначається сума нарахованого ЄВ у розрізі місяців звітного року, яка розраховується відповідно до вимог пункту 2 та 3 частини 1 статті 7 та пункту 5 статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464), а саме, ЄВ для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.

Отже, ЄВ нараховується:

- для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, – на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі окремого місяця звітного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

- для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 Закону № 2464, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Таким чином, формула для розрахунку ЄВ, що міститься у назві графи 6 таблиці 1 № Д5 наведена з помилкою, яку необхідно ігнорувати як таку, що не відповідає вимогам Закону № 2464.

Зазначений показник розраховується за формулою: гр. 4 х гр. 5 / 100.

Згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter